Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma vuodeksi 2018

Svensk flag
Ruotsi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2018. Ruotsin puheenjohtajakauden lähtökohtana on osallistava, innovatiivinen ja turvallinen Pohjola, ja kauden läpäisevänä teemana on digitalisaatio.

Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma muodostaa vuoden 2018 pohjoismaisen hallitusyhteistyön perustan, ja se jakautuu kolmeen painopistealueeseen:

Osallistava Pohjola

Painopistealueen lähtökohtana ovat Pohjoismaiden monet yhteiset haasteet. Tavoitteista voidaan mainita etähoitopalveluihin liittyvät digitaaliset ratkaisut, nuorten sosiaalinen osallistaminen ja työllistymismahdollisuuksia edistävä työmarkkinapolitiikka.

Kestävä ja innovatiivinen Pohjola 

Painopistealue keskittyy pohjoismaiseen innovointiin, joka on kestävän yhteiskunnallisen muutoksen kantava voima. Ruotsi haluaa vauhdittaa biotalouteen, kestävään rakentamiseen ja ilmastoälykkääseen liikenteeseen liittyvää yhteistyötä.

Turvallinen ja avoin Pohjola

Ruotsi kohdistaa huomiota Pohjoismaiden laajoihin turvallisuuskysymyksiin. Maiden on tarkoitus vaihtaa tietoja siitä, miten ne voivat parhaiden ehkäistä radikalisoitumista, järjestäytynyttä rikollisuutta, terrorismia ja ihmiskauppaa.

Puheenjohtajuusohjelman keskiössä on niin ikään Pohjoismaiden pääministerien yhteinen aloite Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Sen tavoitteena on jakaa pohjoismaisia ratkaisuja ja kokemuksia YK:n Agenda 2030:n tukemiseksi.

Sektoriohjelma