Pohjoismaiden neuvosto 70 vuotta

Nordiske flag
Valokuvaaja
norden.org
Pohjoismaiden neuvosto tekee työtä sinun hyväksesi, jotta arki sujuisi. Tavoite on sama kuin vuonna 1952, jolloin Pohjoismaiden parlamenttien välisestä yhteistyöstä tuli virallista. Pohjoismaiden neuvosto täyttää siis tänä vuonna 70 vuotta.

Pohjoismaiden neuvoston 87 jäsentä etsivät ratkaisuja, jotka tekevät pohjoismaalaisten arjesta entistä parempaa. Erityisesti pyritään parantamaan mahdollisuutta toimia joustavasti yli rajojen.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on tullut neuvostolle viime vuosina entistä tärkeämpi aihe, vaikka se oli aiemmin tabu vuosikymmenten ajan. Nykyisin neuvosto ottaa kantaa ajankohtaisiin ulkopoliittisiin asioihin ja pyrkii vahvistamaan demokratiaa.

Kansalaisilla on yhä vahva luottamus pohjoismaiseen yhteistyöhön. Vuonna 2021 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan yhteistyötä piti tärkeänä jopa 86 prosenttia pohjoismaalaisista.

Tärkeä foorumi

Pohjoismaiden neuvoston nykyinen presidentti Erkki Tuomioja on ollut neuvoston jäsen 1970-luvulta lähtien ministeriaikoja lukuun ottamatta, ja hänelle neuvosto on tärkeä poliittinen foorumi.

– Pohjoismaisen yhteistyön kansansuosio on vahvaa, joten meillä on velvollisuus vastata odotuksiin ja varmistaa työn tuloksellisuus. Maillamme on myös samankaltaisia haasteita monilla yhteiskunnan aloilla. Pohjoismaiden neuvosto on tässä tärkeä foorumi, jossa voimme vaihtaa kokemuksia ja oppia toisiltamme sekä tehdä konkreettisia ehdotuksia pohjoismaalaisia hyödyttävistä käytännön ratkaisuista.

Faktaa:

Pohjoismaiden neuvosto on virallisen pohjoismaisen yhteistyön parlamentaarinen elin. Neuvostossa on 87 valittua jäsentä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista.

Neuvosto kokoontuu viidesti vuodessa. Kokouksista tärkein on istunto, joka järjestetään vuosittain viikolla 44.

Neuvostolla on puheenjohtajisto, neljä valiokuntaa ja viisi puolueryhmää.