Pohjoismaiset arvot voivat muuttaa maailmaa

Pian on taas kesän poliittisten kansankokousten aika. Kaikissa Pohjoismaissa on syntynyt vuosien saatossa perinne siitä, että kokoonnumme kesäisin muutamaksi päiväksi yhteen keskustelemaan yli puolue- ja mielipiderajojen. Politiikkatapahtumia järjestetään Norjan Arendalissa, Tanskan Bornholmilla, Ruotsin Almedalenissa, Reykjavikissa sekä Porissa.

Niissä käydään avointa ajatustenvaihtoa sopuisaan sävyyn ja nautitaan monipuolisesta ohjelmasta. Ministerit, parlamentaarikot, lobbaajat ja mielipidevaikuttajat keskustelevat yhteiskunnallisista asioista keskenään sekä ennen kaikkea kiinnostuneiden kansalaisten kanssa. Tunnelma on rennompi ja innostuneempi kuin arjen poliittisessa sapelinkalistelussa. Olen itse osallistunut moniin näistä tapahtumista ja kokenut ne hyvin inspiroiviksi. Nyt odotan innoissani Bornholmissa kesäkuun puolivälissä järjestettävää Folkemødet-tapahtumaa.

Nämä ainutlaatuiset kansankokoukset ovat pohjoismaisen ”hyggen” ilmentymiä ja kuvastavat samalla yhteiskuntiemme perusarvoja: demokratiaa, ilmaisunvapautta, tasa-arvoa, keskinäistä kunnioitusta ja luottamusta.

Pohjoismaissa on viime vuosina alettu pitää näitä arvoja selviöinä ehkä jopa siinä määrin, että olemme välillä unohtaneet niiden merkityksen. Arvot muodostavat vapaiden ja tasa-arvoisten hyvinvointiyhteiskuntien perustan, ja ne ovat pohjustaneet kuluneen vuosisadan aikana saavuttamaamme edistystä.

Muuta maailmaa katsellessa voi todeta, että nämä arvot eivät ole jokamiehenoikeuksia ja että ne ovat uhattuina. Vihapuhe, valeuutiset ja vaihtoehtoiset faktat ovat ajaneet demokratian ja ilmaisunvapauden ahtaalle. Sadan viime vuoden aikana mullistavasti edistyneet tasa-arvopyrkimykset ottavat nekin pahasti takapakkia. Pohjoismaisten yhteiskuntien kannalta kultaakin kalliimmat arvot, kuten luottamus ja avoimuus, ovat vaihtumassa epäluottamukseen ja pelkoon.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on monellakin tapaa tulosta Pohjoismaiden yhteisestä arvoperustasta. Pohjoismaiset yhteistyöministerit ovat ilmaisseet asian näin pohjoismaisen yhteistyön visiossa:

Pohjoismaissa luottamukseen perustuvalla yhteistyöllä on pitkä perinne, joka pohjautuu maiden yhteisen historiaan, kulttuuriin ja maantieteeseen. Lisäksi yhteiskuntamme pohjaavat samoihin perusarvoihin, kuten demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja kestävään kehitykseen. Pohjoismaisessa yhteistyössä on läpi vuosien hyödynnetty näitä yhteisiä vahvuuksia synergian luomiseen ja kokemusten vaihtamiseen, joiden avulla voidaan kehittää tehokkaita ratkaisuja monilla aloilla Pohjoismaiden kansalaisten hyväksi.

Pohjoismaiden ministerineuvosto työskentelee päivittäin pohjoismaisten arvojen parissa, ja niiden kiteytymiä ovat monet pohjoismaiset yhteistyöaloitteet aina terveydestä ja kulttuurista ympäristöön ja kestävään kasvuun.

Arvotyöskentely ei kuitenkaan rajoitu vain Pohjoismaihin, vaan pyrimme jakamaan kokemuksiamme myös muun maailman kanssa.

Kun Pohjoismaiden tasa-arvoministerit osallistuvat YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istuntoon New Yorkissa, osallistujat saavat kuulla ministerien kertovan perhevapaista ja lastenhoitopalveluista sekä muista pohjoismaisista ratkaisuista tasa-arvo-ongelmiin.

Kun Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee riippumattomia venäjänkielisiä viestimiä Baltian maissa ja pyrkii siten takaamaan alueen suuren venäläisvähemmistön oikeuden totuudenmukaiseen uutisointiin, sitä arvostavat sekä Baltian hallitukset että eurooppalaiset kumppanit.

Pohjoismaat eivät ole löytäneet vastausta joka asiaan, ja meillä itsellämmekin on vielä tekemistä, mutta Pohjoismaista ja pohjoismaisista ratkaisuista ollaan kiinnostuneempia kuin koskaan. Tämän vuoksi Pohjoismaiden pääministerit ovat päättäneet käynnistää aloitteen ”Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin”, jossa jaetaan parhaita pohjoismaisia ratkaisuja muun maailman kanssa. Hyvien ilmasto-, ympäristö-, hyvinvointi-, elintarvike- ja tasa-arvoratkaisujen jakaminen auttaa varmistamaan sen, että saavutamme yhdessä tavoitteet, jotka maailman johtajat asettivat vuonna 2015 hyväksymässään YK:n Agenda 2030:ssa.

Samalla Pohjoismaiden ministerineuvosto aikoo jatkossakin ylläpitää vapaata ja avointa keskustelua. Olemme juuri julkaisseet Unescon Maailman lehdistönvapauden päivään liittyvän kirjan ”Den svåra yttrandefriheten – 15 nordiska röster”, jossa pohjoismaiset kirjailijat, toimittajat ja tutkijat pohtivat pohjoismaisen ilmaisunvapauden haasteita muun muassa tasa-arvon, monimuotoisuuden sekä lasten ja nuorten näkökulmasta. Pian julkaisemme myös raportin ”Tillit – det nordiska guldet” osoittaaksemme luottamuksen tärkeyden pohjoismaisissa yhteiskunnissa. Raportissa keskustellaan myös luottamukseen kohdistuvista haasteista ja siitä, mitä pohjoismaiset yhteiskunnat menettäisivät kadottamalla luottamuksen.

Pohjoismaiset arvot ovat yhteiskuntiemme vahvoja peruskiviä. Pohjoismaiden ministerineuvosto on paikalla kaikkien Pohjoismaiden poliittisissa kesätapahtumissa, joissa kerromme oman näkemyksemme näiden arvojen säilyttämisestä ja kehittämisestä.

Ota yhteyttä