Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

Nordic Solutions to Global Challenges is a joint initiative by the Prime ministers of the Nordic countries. We want to invite the world to share Nordic knowledge and experiences of six priority flagship projects. These Nordic solutions will be effective tools in our common work to reach the United Nations Sustainability Goals before the year 2030.

Ohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin (Nordic Solutions to Global Challenges) on maailman integroituneimman alueen pääministerien yhteinen aloite. Pohjoismaat edistävät aloitteella kestävää kehitystä ja YK:n kestävyystavoitteiden toteutumista jakamalla kokemuksiaan kolmesta teemasta: Nordic Green, Nordic Gender Effect ja Nordic Food & Welfare.

Pohjoismaiden pääministerit päättivät lokakuussa 2015 toteuttaa uuden aloitteen, joka tarjoaisi pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin yhteiskuntahaasteisiin. Pohjoismaat ovat jo pitkään ponnistelleet entistä kestävämpien yhteiskuntien luomiseksi.

Uuden aloitteen tarkoituksena on esitellä tässä työssä kehitettyjä ratkaisuja ja innovaatioita globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi. Tietoa jaetaan kuudessa lippulaivahankkeessa, jotka liittyvät teemoihin Nordic Green, Nordic Gender Effect ja Nordic Food & Welfare.

Lippulaivahankkeisiin osallistuu laaja joukko politiikan asiantuntijoita, tutkijoita ja yksityisen sektorin toimijoita. Lisäksi mukana on Pohjoismaiden suurlähetystöjä, vientineuvostoja ja kansainvälisiä sidosryhmiä. Hankkeet vastaavat kasvaneeseen kansainväliseen kysyntään, joka kohdistuu pohjoismaisiin kestävän kehityksen politiikkoihin ja tuotteisiin.

Nordic Gender Effect

Pohjoismaiset tasa-arvovaikutukset työelämässä -hanke (The Nordic Gender Effect at Work) esittelee pohjoismaisia tasa-arvoratkaisuja, kuten perhevapaita, lastenhoitoa sekä tasa-arvon edistämistä yritysjohdossa. Samalla hanke korostaa työelämän tasa-arvon tuottamia taloudellisia ja sosiaalisia etuja

Nordic Food & Welfare

Pohjoismainen ruokapoliittinen laboratorio -hanke (Nordic Food Policy Lab) levittää oppeja, joita Pohjoismaat ovat saaneet ravitsemukseen, ruokahävikkiin ja uuteen pohjoismaiseen ruokaan liittyvistä politiikoistaan. Lisäksi se pyrkii valjastamaan kuluttajat mukaan työhön, jossa siirrytään kohti entistä kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä.

Pohjoismaisia hyvinvointiratkaisuja -hankkeessa (Nordic Welfare Solutions) rakennetaan vienninedistämisorganisaatioiden ja yritysklusterien välistä yhteistyötä, jossa edistetään, esitellään ja viedään muihin maihin pohjoismaisiin vahvuusalueisiin liittyviä ratkaisuja. Vahvuusalueita ovat esimerkiksi sähköiset terveyspalvelut sekä kestävä kehitys sairaaloissa.

Nordic Green

Pohjoismaiset kestävän kehityksen kaupungit -hanke (Nordic Sustainable Cities) keskittyy verkostoitumiseen ja kestävien kaupunkikehitysratkaisujen vientiin läheisessä yhteistyössä kansallisten kaupanedistämiselinten ja yritysten kanssa.

Pohjoismaisia energiaratkaisuja -hanke (Nordic Energy Solutions) pyrkii jakamaan pohjoismaisia energiamarkkinamalleja ja energiaosaamista eri puolilla maailmaa toimivien alueellisten energiamarkkinoiden kanssa sekä avustamaan uusiutuvan energian järjestelmien ja vetovoimaisten markkinoiden suunnittelussa.

Pohjoismaisia ilmastoratkaisuja -hanke (Nordic Climate Solutions) keskittyy fossiilisten polttoaineiden tukiuudistukseen ja siihen, miten Pohjoismaiden edistyksellisiä ympäristötalouden, -tekniikan ja -politiikan ratkaisuja voitaisiin hyödyntää kehitysmaissa.