Pohjola, tartu tilaisuuteen!

Pohjoismaat elävät uusien mahdollisuuksien aikaa. Pohjoismaiset ratkaisut, pohjoismainen kulttuuri ja yhteiskuntamallimme tuottama hyvinvointi saavat osakseen enemmän kiinnostusta kuin kenties koskaan aikaisemmin.

Elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan ja poliitikkojen tulee nyt tarttua tilanteen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Monenlaiset toimijat hyödyntävät jo näitä mahdollisuuksien markkinoita, ja Pohjoismaiden ministerineuvostolla on paljon aiempaa paremmat mahdollisuudet auttaa maita hyödyntämään pohjoismaisen yhteistyön tarjoamaa lisäarvoa. Olemme parhaillaan summaamassa Uusi Pohjola -uudistusprosessin antia. Prosessi on terävöittänyt pohjoismaista hallitusyhteistyötä ja varmistanut sen tulevaisuuden seuraavilla toimilla:

Politisointi: Keskeisistä yhteistyöalueista on tehty strategiaselvitykset, joissa on etsitty mahdollisuuksia pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseen seuraavien 5–10 vuoden aikana. Selvityksistä saadut ehdotukset viitoittavat jatkossa esimerkiksi terveys-, työmarkkina- ja energia-alan yhteistyötä. Uusia poliittisia aloitteita on julkistettu ja toteutettu esimerkiksi digitalisaation ja kotouttamisen saralla sekä radikalisoitumisen ehkäisemiseksi. Yhteistyössä panostetaan vahvasti analyyseihin ja hankkeisiin, jotka pohjustavat poliittisia ratkaisuja ja yhteistyön vahvistamista. Vuonna 2018 tarkastellaan erityisesti oikeusyhteistyötä, maiden välisen liikkuvuuden lisäämistä, ympäristö- ja ilmastoyhteistyötä sekä sosiaalialan yhteistyötä.

Tehostaminen: Päätöksentekokanavia, työtapoja ja rakenteita on uudistettu, jotta aloitteista olisi lyhyempi matka tuloksiin. Budjettiuudistus taas on parantanut tavoite- ja tulosohjausta sekä lisännyt joustavuutta. Pohjoismaisten laitosten hallintorakennetta on selkeytetty, ja laitokset edistävät suoraan kulloisenkin politiikan toteuttamista. Hallintokuluja on karsittu.

Kansainvälistyminen: Pohjoismailla on nyt yhteinen strategia, jonka pohjalta ne panostavat laajasti yhteiseen profilointiin ja brändäykseen. Kansainväliset asiat ovat kaikkien alakohtaisten ministerineuvostojen päiväjärjestyksessä. Pohjoismaat tekevät entistä järjestelmällisempää yhteistyötä yhteisesti kiinnostavissa EU-asioissa. Lisäksi maat tekevät yhteistyötä tärkeissä kansainvälisissä ympäristö-, ilmasto- ja muissa neuvotteluissa. Yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyviä pohjoismaisia ratkaisuja levitetään laaja-alaisesti niihin kohdistuvan globaalin kysynnän mukaan.

Pohjoismailla on kansainvälistä vetovoimaa, ja Pohjoismaiden väestö haluaa lisää pohjoismaista yhteistyötä. Uudistustyön tuloksena on yhteistyö, jolla on entistä paremmat edellytykset hyödyntää Pohjoismaiden kokema noste.

Kehotus kuuluukin: Pohjola, tartu tilaisuuteen!