Sosiaalialan pohjoismainen yhteistyö

Mennesker ved bro
Valokuvaaja
Yadid Levy / Norden.org
Pohjoismaat tekevät sosiaalialalla yhteistyötä, jolla pyritään toteuttamaan sosiaali- ja terveyssektorin päätavoitteet: sosiaaliturvan takaaminen Pohjoismaissa, määrätietoisten toimien kohdistaminen ennaltaehkäisyyn, sosiaali- ja terveystoimen laadun ja turvallisuuden vahvistaminen sekä innovaation ja tutkimuksen edistäminen.

Sosiaalialan käytännön yhteistyöhankkeista ja kokemustenvaihdosta vastaa paljolti Pohjoismainen hyvinvointikeskus, jolla on toimistot Tukholmassa ja Helsingissä.

Pohjoismainen hyvinvointikeskus toteuttaa hankkeita, levittää hyvinvointialaan liittyvää tietoa, tukee pohjoismaisia asiantuntijaverkostoja sekä edistää tutkimusyhteistyötä.

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen tehtävistä ja toiminnasta voi lukea lisää keskuksen sivustosta.

Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030

Toimintasuunnitelmassa kuvataan toimia, joilla Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii saavuttamaan vision tavoitteet kolmella strategisella painopistealueella: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Painopistealueisiin liittyy 12 tavoitetta. Strategiset painopistealueet ja tavoitteet ohjaavat Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkea toimintaa seuraavien neljän vuoden ajan. Toimintasuunnitelma on jaettu tavoitteiden mukaisesti 12 osaan.