Suunnitteletko julkaisua?

Publikationer
Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisuyksikkö julkaisee vuosittain noin 250 nimikettä. Osa julkaisuista on tulosta Pohjoismaiden ministerineuvoston kokonaan tai osittain rahoittamista tutkimushankkeista. Osa taas on Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön toimeksiannosta julkaistavia poliittisia ohjelmia, toimintasuunnitelmia, analyyseja ja vastaavia.

Tämän sivun sisältö on tarkoitettu hankerahoituksen saajille, jotka suunnittelevat Pohjoismaiden ministerineuvoston nimissä julkaistavaa raporttia tai julkaisua. Lue ohjeet läpi ennen julkaisun valmistelua ja ole yhteydessä Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisuyksikköön (pub@norden.org), jolta saa realistisen arvion hinnasta ja tuotantoajasta, mukaan lukien taitto, korjausluku, jakelu ja julkaiseminen.

Huomaa, että tuotanto voi alkaa vasta, kun julkaisuyksikkö on saanut virallisella tilauslomakkeella tehdyn tilauksen.

– Yhteystiedot: pub@norden.org

– Tilauslomake

Vastuunjako – kuka tekee mitä?

Tilaaja vastaa siitä, että kirjoittajien kanssa tehtävät julkaisu- ja tekijänoikeussopimukset eivät rajoita Pohjoismaiden ministerineuvoston oikeuksia. Tilaaja vastaa myös julkaisun tuotanto-, jakelu ja painokustannuksista. Tuotantohinta riippuu julkaisusarjasta, laajuudesta ja infografiikan määrästä. Yksilöllisen kustannusarvion saa suoraan julkaisuyksiköltä osoitteesta pub@norden.org.

Julkaisuyksikkö vastaa taitosta, julkaisemisesta ja jakelusta. Taitossa noudatetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston visuaalista ilmettä (esimerkiksi logo, värit, kirjasimet ja kuvamaailma). Julkaisuyksikkö vastaa myös siitä, että julkaisu saa mahdollisimman monipuolisen jakelun.

Tuotantoajat vaihtelevat, ja niistä sovitaan tarpeiden mukaan. Yleensä ensimmäinen korjausvedos toimitetaan 15 työpäivässä. Julkaisun mahdolliseen painattamiseen tulee varata 5–10 työpäivää. Julkaisut julkaistaan aina sähköisesti PDF- ja EPUB-muodossa. Julkaisuja painetaan vain poikkeustapauksissa, mikäli toimeksiantaja tilaa painoksen. 

Huomaa, että Pohjoismaiset valmisteluasiakirjat -sarjan (Nordiske Arbejdspapirer) julkaisuja koskevat eri ohjeet. Lue lisää kohdasta ”Neljä julkaisusarjaa”.

– Yhteystiedot: pub@norden.org

Neljä julkaisusarjaa

TemaNord-sarjassa julkaistaan Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien työryhmien ja hankkeiden tutkimustuloksia. TemaNord kattaa sisällöllisesti kaikki virallisen pohjoismaisen yhteistyön aihepiirit. TemaNord-julkaisujen taitossa noudatetaan taittomallia.

Nord-sarja sisältää pamfletteja, analyyseja, suuntaviivoja ja muita yksittäisjulkaisuja, jotka liittyvät pohjoismaisen yhteistyön poliittisiin painopistealueisiin.

PolitikNord-sarja sisältää poliittisia julkaisuja, kuten Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisemia politiikkaohjelmia, puiteohjelmia, toimintasuunnitelmia, vuosikertomuksia, budjetteja, yleisesitteitä ja muuta tiedotusaineistoa.

Pohjoismaiset valmisteluasiakirjat (Nordiske Arbejdspapirer) ovat yleensä hankkeiden sisäisiä tai luonteeltaan alustavia asiakirjoja, jotka eivät siksi sovellu varsinaisiksi julkaisuiksi. Valmisteluasiakirjat on yleensä tarkoitettu pohjoismaisen yhteistyön sisäiseen käyttöön. Julkaisuyksikkö vastaa vain NordPub-julkaisemisesta (PDF). Varaa käsittelyyn ja julkaisemiseen viisi työpäivää. Pohjoismaisia valmisteluasiakirjoja ei siis taiteta ja paineta, eivätkä ne sisälly julkaisuyksikön jakeluohjelmaan. 

Oikeudet

Pohjoismaiden ministerineuvostolla on täydet tekijänoikeudet kaikkiin julkaisuihinsa. Julkaisujen mahdolliset myyntitulot kuuluvat Pohjoismaiden ministerineuvostolle.

Kirjoittaja tai henkilö, joka tilaa Pohjoismaiden ministerineuvostolta julkaisun tuotannon, takaa tilauksen yhdessä sen, että kaikkien julkaisuun sisältyvien tekstien, kuvien, kaavioiden, taulukoiden, sitaattien ja muun sisällön tekijänoikeudet on selvitetty. Jos toimitettavaan materiaaliin sisältyy kuvia, niiden asianmukaisista tekijänoikeuslupajärjestelyistä vastaa kirjoittaja tai tilauksen tekijä. Jos kuvien etsimisestä vastaa julkaisuyksikkö, vastuu tekijänoikeuslupajärjestelyistä on sillä.

PolitikNord-, Nord- ja Pohjoismaisia valmisteluasiakirjoja -julkaisut julkaistaan © All rights reserved -lisenssillä. Kaikki TemaNord-sarjan julkaisut julkaistaan 31. maaliskuuta 2017 lähtien Creative Commons -lisenssillä Nimeä 4.0 Kansainvälinen (BY 4.0 International). Creative Commons -lisenssi antaa © All rights reserved -lisenssiin verrattuna luvan esimerkiksi julkaisuun kääntämiseen, muokkaamiseen ja muuhun uudelleenkäyttöön. Ainoana vaatimuksena on, että käyttäjän tulee ilmoittaa alkuperäisjulkaisun täydet viitetiedot. 

Lisätietoja Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssistä

Käsikirjoitus

Käsikirjoituksen tulee olla hyväksytty ja korjausluettu ennen tilauksen tekemistä. Korjausluku on teetettävä ammattitaitoisella korjauslukijalla, ja siinä tulee noudattaa kielikohtaisia sääntöjä. TemaNord-julkaisuille on tehtävä vertaisarviointi tai vähintään sisäinen arviointi työryhmässä, ohjelmakomiteassa tai vastaavassa.

Tilaukseen vaaditaan seuraavat tiedot:

1. Hyvä nimi, jonka enimmäispituus on 40 merkkiä. Käytä tarvittaessa tarkentavaa alaotsikkoa.

2. Asiasanat. Ne ovat tärkeitä julkaisun jakelussa, joten valitse asiasanat harkiten tilauslomakkeen vaihtoehdoista.

3. Tiivistelmä, eli lyhyt ja ytimekäs kuvaus julkaisun sisällöstä (tarkoitus, päätelmät ja näkökulmat). Tiivistelmää käytetään muun muassa NordPubissa ja norden.org-sivustossa. Huomaa, että TemaNord-julkaisuissa tulee olla tiivistelmä sekä jollakin skandinaavisella kielellä että englanniksi. TemaNord-julkaisuissa tulee lisäksi olla lukukohtaiset tiivistelmät. Kuvaa kunkin luvun sisältö lyhyesti ja ytimekkäästi (enintään 900 merkkiä välilyönteineen). Tiivistelmiä käytetään itse julkaisussa ja muun muassa Nordic iLibraryssa.

4. Kaikkien tilauksen yhteydessä toimitettavien kuvitusten tekijänoikeudet on selvitettävä siten, että kuvituksia voi käyttää painettavassa ja sähköisessä julkaisussa. Kuvitukset on toimitettava alkuperäiskoossa ja suuriresoluutioisina (300 dpi). Tämä koskee TemaNord-julkaisuja, koska PolitikNord- ja Nord-sarjan kuvista vastaa julkaisuyksikkö.

5. TemaNord-julkaisujen kuvien mukana toimitetaan kuvatekstit (captions), joista ilmenee kuvan sisältö ja lähde. Kuvan metatiedoissa tulee lisäksi olla vaihtoehtoisia tekstejä julkaisun kielellä. Niiden tarkoituksena on varmistaa se, että julkaisumme ovat saavutettavia näkövammaisille henkilöille.

6. Kuvien on noudatettava Pohjoismaiden ministerineuvoston graafisesta ohjeesta ilmenevää kuvamaailmaa: http://design.norden.org/billeder

Kuvamaailma

NordPub

Kääntäminen

Ota huomioon mahdolliset käännöstarpeet jo tuotannon alkuvaiheessa. Pohjoismaisten yhteistyöohjelmien, strategioiden ja muiden ennalta määriteltyjen PolitikNord- ja Nord-julkaisujen kääntämistä ja korjauslukua koordinoi Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön käännös- ja tulkkausyksikkö. Muiden julkaisujen (mm. TemaNord- ja Pohjoismaisia valmisteluasiakirjoja -julkaisujen) tilaajan on huolehdittava mahdollisesta käännättämisestä itse. Ota huomioon, että käännöstä ei voi tilata julkaisuyksikön kautta. Muista varata riittävästi aikaa kääntämiseen ja kieliversioiden korjauslukuun. Tee käännösten valmistuttua erillinen tuotantotilaus kustakin kieliversiosta.

Tuotantotilaus

Kun käsikirjoitus on valmis ja korjausluettu, voit tehdä tuotantotilauksen alla olevalla tilauslomakkeella. Lisää käsikirjoitus lomakkeen liitteeksi ja täytä muun muassa seuraavat tiedot: julkaisusarja, nimi, kirjoittajat, korjauslukijat, tiivistelmä, asiasanat, vastaava erityisasiantuntija Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristössä sekä laskutustiedot. Jos julkaisu kuuluu harvoihin painettaviin julkaisuihin, toivomme, että keskustelet tarpeesta viestinnän erityisasiantuntijan kanssa. Jos sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä meihin: pub@norden.org.

Kun olet lähettänyt tilauksen, saat sähköpostitse vahvistuksen. Tilaus on hyväksytettävä Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön asianmukaisella sektorilla. Hyväksymisen jälkeen julkaisulle annetaan julkaisunumero, joka toimii viitteenä koko prosessin ajan. 

– Tilauslomake

– Yhteystiedot: pub@norden.org 

Jakeluohjelma

Jakelustrategiamme tavoitteena on taata julkaisuille mahdollisimman suuri näkyvyys ja paras mahdollinen saatavuus. Jakeluohjelmaan sisältyy siksi monia sähköisiä formaatteja ja kanavia sekä painettujen julkaisujen varastointi ja jakelu.

Kaikki Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat ja julkaisemat julkaisut ovat avoimesti saatavilla NordPub-julkaisualustalta, NordPub-sovelluksesta, norden.org-sivustosta, GoogleBooksista ja kirjastoista eri puolilta maailmaa. TemaNord- ja Nord-julkaisuja jaetaan lisäksi e-kirjoina (EPUB) muun muassa Nordic iLibraryn (yhteistyössä OECD:n kanssa), pohjoismaisten kirjakauppojen, Amazon Kindlen ja GooglePlayn kautta.

Painettuja julkaisujamme voi ostaa NordPub-verkkokaupasta. Huomaa, että kaikista julkaisuista ei ole otettu painosta.

Uusia julkaisuja mainostetaan useissa kanavissa, kuten Twitterissä. 

NordPub

NordPubin iOS-sovellus

NordPubin Android-sovellus