Suunnitteletko julkaisua?

Publikationer
Pohjoismaiden ministerineuvosto julkaisee rahoittamiensa hankkeiden materiaalit ja tulokset itse, ellei sopimuksessa muuta sovita. Tällä sivulla on tiivistelmä Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisustrategiasta sekä pohjoismaisten raporttien ja julkaisujen tuotantoa koskevista ohjeista. Sivu on tarkoitettu hankerahoituksen saajille, jotka suunnittelevat raporttia tai julkaisua.

Koska Pohjoismaiden ministerineuvosto on osallistunut raportin rahoittamiseen, haluamme myös näkyvyyttä logollemme ja visuaaliselle ilmeellemme (esimerkiksi värit, typografia ja kuvamaailma). Tuotantoprosessi kattaa suunnittelun ja taiton lisäksi myös julkaisemisen NordPubissa ja muissa sähköisissä kanavissa, jotka takaavat julkaisuillemme suuren levikin. Käytämme aina Joutsenmerkin saaneita painotaloja.

Voit olla jo ennen lopullista tilausta yhteydessä Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisuyksikköön (pub@norden.org), niin annamme realistisen arvion hinnasta ja tuotantoajasta, mukaan lukien taitto, korjausluku ja jakelu.

 

– Ota yhteyttä: pub@norden.org

Vastuunjako – kuka tekee mitä?

Hallintoelin vastaa siitä, että kirjoittajien kanssa tehtävät julkaisu- ja tekijänoikeussopimukset eivät rajoita Pohjoismaiden ministerineuvoston oikeuksia. Hallintoelin huolehtii myös siitä, että kirjoittajaryhmä tuntee tälle sivulle kootut tekijänoikeutta, käsikirjoitusta ja tilausta koskevat säännöt. Hallintoelin vastaa julkaisun tuotanto- ja painokustannuksista. Tuotantohinta riippuu julkaisusarjasta, laajuudesta ja infografiikan määrästä. Yksilöllisen kustannusarvion saa suoraan julkaisuyksiköltä osoitteesta pub@norden.org.

Julkaisuyksikkö vastaa taitosta, julkaisuformaateista, julkaisemisesta ja jakelusta. Taitossa noudatetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston visuaalista ilmettä. Julkaisulle pyritään saamaan mahdollisimman monipuolinen jakelu ja näkyvyys.

Tuotantoajat vaihtelevat, ja niitä voidaan sovittaa tarvittaessa. Ellei julkaisuyksikön kanssa ole muuta sovittu, ensimmäinen korjausvedos toimitetaan 15 työpäivässä. Julkaisun mahdolliseen painattamiseen tulee varata 5–10 työpäivää. Julkaisut julkaistaan aina PDF- ja EPUB-muodossa sekä ISSUU-lehtenä. Julkaisuja painetaan vain, jos toimeksiantaja tilaa painoksen. Kaikki TemaNord-sarjan julkaisut soveltuvat kuitenkin tarvepainatukseen, eli niistä voi tilata painettuja kappaleita verkkokaupastamme viiden vuoden ajan julkaisupäivästä.

Huomaa, että Pohjoismaiset valmisteluasiakirjat -sarjan (Nordiske Arbejdspapirer) julkaisuja koskevat eri ohjeet. Lue lisää kohdasta ”Neljä julkaisusarjaa”.

 

– Ota yhteyttä: pub@norden.org

Neljä julkaisusarjaa

TemaNord-sarjassa julkaistaan yleensä Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien työryhmien ja hankkeiden tutkimustuloksia. TemaNord kattaa sisällöllisesti kaikki virallisen pohjoismaisen yhteistyön aihepiirit. TemaNord-julkaisujen taitossa noudatetaan taittomallia.

Nord-sarja sisältää pamfletteja, analyysejä ja muita yksittäisjulkaisuja, jotka liittyvät pohjoismaisen yhteistyön poliittisiin painopistealueisiin.

PolitikNord-sarja sisältää poliittisia julkaisuja, kuten Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisemia politiikkaohjelmia, puiteohjelmia, toimintasuunnitelmia, vuosikertomuksia, budjetteja, yleisesitteitä ja muuta tiedotusaineistoa.

Pohjoismaiset valmisteluasiakirjat (Nordiske Arbejdspapirer) ovat yleensä hankkeiden sisäisiä tai luonteeltaan alustavia asiakirjoja, jotka eivät siksi sovellu varsinaisiksi julkaisuiksi. Valmisteluasiakirjojat on yleensä tarkoitettu pohjoismaisen yhteistyön sisäiseen käyttöön. Julkaisuyksikkö vastaa vain NordPub-julkaisemisesta (PDF). Varaa käsittelyyn ja julkaisemiseen viisi työpäivää. Pohjoismaisia valmisteluasiakirjoja ei siis taiteta ja paineta, eivätkä ne sisälly julkaisuyksikön jakeluohjelmaan. 

Oikeudet

Pohjoismaiden ministerineuvostolla on täydet tekijänoikeudet kaikkiin julkaisuihinsa. Julkaisujen mahdolliset myyntitulot kuuluvat Pohjoismaiden ministerineuvostolle.

Kirjoittaja tai henkilö, joka tilaa Pohjoismaiden ministerineuvostolta julkaisun tuotannon, takaa tilauksen yhdessä sen, että kaikkien julkaisuun sisältyvien tekstien, kuvien, kaavioiden, taulukoiden, sitaattien ja muun sisällön tekijänoikeudet on selvitetty. Jos toimitettavaan materiaaliin sisältyy kuvia, niiden asianmukaisista tekijänoikeuslupajärjestelyistä vastaa kirjoittaja (tai tilaaja). Jos kuvien etsimisestä vastaa julkaisuyksikkö, vastuu tekijänoikeuslupajärjestelyistä on sillä.

PolitikNord, Nord ja Pohjoismaisia valmisteluasiakirjoja -julkaisut julkaistaan maksuttomina © All rights reserved -lisenssillä. Kaikki TemaNord -sarjan julkaisut julkaistaan 31. maaliskuuta 2017 lähtien Creative Commons -lisenssillä Nimeä 4.0 Kansainvälinen (BY 4.0 International). Creative Commons -lisenssi antaa © All rights reserved -lisenssiin verrattuna luvan esimerkiksi julkaisuun kääntämiseen, muokkaamiseen ja muuhun uudelleenkäyttöön. Ainoana vaatimuksena on, että käyttäjän tulee ilmoittaa alkuperäisjulkaisun täydet viitetiedot. 

 

– Lisätietoja Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssistä

Käsikirjoitus

Käsikirjoituksen tulee olla hyväksytty ja korjausluettu ennen tilauksen tekemistä. Korjausluku on teetettävä ammattitaitoisella korjauslukijalla, ja siinä tulee käyttää alla olevassa liitteessä kuvattuja korjausmerkintöjä. TemaNord-julkaisuille on tehtävä vertaisarviointi tai vähintään sisäinen arviointi työryhmässä, ohjelmakomiteassa tai vastaavassa.

Tilaukseen vaaditaan seuraavat tiedot:

1. Hyvä nimi, jonka enimmäispituus on 40 merkkiä. Käytä tarvittaessa tarkentavaa alaotsikkoa.

2. Asiasanat. Ne ovat tärkeitä julkaisun jakelussa, joten valitse asiasanat harkiten tilauslomakkeen vaihtoehdoista.

3. Tiivistelmä, eli lyhyt ja ytimekäs kuvaus julkaisun sisällöstä (tarkoitus, päätelmät ja näkökulmat). Tiivistelmää käytetään muun muassa NordPubissa ja norden.org-sivustossa. Huomaa, että TemaNord-julkaisuissa tulee olla tiivistelmä sekä jollakin pohjoismaisella kielellä että englanniksi. TemaNord-julkaisuissa tulee lisäksi olla lukukohtaiset tiivistelmät. Kuvaa kunkin luvun sisältö lyhyesti ja ytimekkäästi (enintään 900 merkkiä välilyönteineen). Tiivistelmiä käytetään sekä itse julkaisussa että muun muassa Nordic iLibraryssa.

4. Kaikkien tilauksen yhteydessä toimitettavien kuvitusten tekijänoikeudet on selvitettävä siten, että kuvituksia voi käyttää sekä painettavassa että sähköisessä julkaisussa. Kuvitukset on toimitettava alkuperäiskoossa ja suuriresoluutioisina (300 dpi). Tämä koskee TemaNord-julkaisuja, koska PolitikNord ja Nord -sarjan kuvista vastaa julkaisuyksikkö.

5. TemaNord-julkaisujen kuvien mukana toimitetaan kuvatekstit (captions), joista ilmenee kuvan sisältö ja lähde. Kuvan metatiedoissa tulee lisäksi olla vaihtoehtoisia tekstejä julkaisun kielellä. Niiden tarkoituksena on varmistaa se, että julkaisumme ovat saavutettavia näkövammaisille henkilöille.

6. Kuvien on noudatettava Pohjoismaiden ministerineuvoston graafisesta ohjeesta ilmenevää kuvamaailmaa: http://design.norden.org/billeder

 

Kuvakäytännöt

NordPub

Lataa NordPubin iOS-sovellus

Lataa NordPubin Android-sovellus

Kääntäminen

Ota huomioon mahdolliset käännöstarpeet jo tuotannon alkuvaiheessa. Pohjoismaisten yhteistyöohjelmien, strategioiden ja muiden ennalta määriteltyjen PolitikNord ja Nord-julkaisujen kääntämistä ja korjauslukua koordinoi Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön käännös- ja tulkkausyksikkö. Muiden julkaisujen (mm. TemaNord- ja Pohjoismaisia valmisteluasiakirjoja -julkaisujen) tilaajan on huolehdittava mahdollisesta käännättämisestä itse. Ota huomioon, että käännöstä ei voi tilata julkaisuyksikön kautta. Muista varata riittävästi aikaa kääntämiseen ja kieliversioiden korjauslukuun. Tee käännösten valmistuttua erillinen tuotantotilaus kustakin kieliversiosta.

Tuotantotilaus

Kun käsikirjoitus on valmis ja korjausluettu, voit tehdä tuotantotilauksen alla olevalla tilauslomakkeella. Lisää julkaisu lomakkeen liitteeksi ja täytä muun muassa seuraavat tiedot: julkaisusarja, nimi, kirjoittajat, korjauslukijat, tiivistelmä, asiasanat, mahdollinen painosmäärä, vastaava erityisasiantuntija Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristössä sekä laskutustiedot. Jos sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä meihin: pub@norden.org.

Kun olet lähettänyt tilauksen, saat sähköpostitse vahvistuksen. Tilaus on hyväksytettävä Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön asianmukaisella sektorilla. Hyväksymisen jälkeen julkaisulle annetaan julkaisunumero, joka toimii viitteenä koko prosessin ajan. 

 

Tilauslomake

– Ota yhteyttä: pub@norden.org 

Jakeluohjelma

Jakelustrategiamme tavoitteena on taata julkaisuillemme mahdollisimman suuri näkyvyys ja paras mahdollinen saatavuus. Jakeluohjelmaan sisältyy siksi monia sähköisiä formaatteja ja kanavia sekä painettujen julkaisujen varasto- ja jakeluratkaisuja.

Kaikki Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat ja julkaisemat julkaisut ovat avoimesti saatavilla NordPub-julkaisualustalta, NordPub-sovelluksesta, norden.org-sivustosta, GoogleBooksista ja kirjastoista eri puolilta maailmaa. TemaNord- ja Nord-julkaisuja jaetaan lisäksi e-kirjoina (EPUB) muun muassa Nordic iLibraryn (yhteistyössä OECD:n kanssa), pohjoismaisten kirjakauppojen, Amazon Kindlen, Apple iBookstoren ja GooglePlayn kautta.

Painettuja julkaisujamme voi ostaa NordPub-verkkokaupasta. Huomaa, että kaikista julkaisuista ei ole otettu painosta, vaan ne ovat saatavissa NordPub-julkaisualustalta tarvepainatteina viiden vuoden ajan julkaisupäivästä. Tarvepainatus tarkoittaa sitä, että julkaisua painetaan sitä mukaa kuin tilauksia tulee.

Uusia julkaisuja mainostetaan useissa kanavissa, kuten pohjoismaisessa uutiskirjeessä, Twitterissä ja kirjakauppojen luetteloissa.

 

NordPub

Lataa NordPubin iOS-sovellus

Lataa NordPubin Android-sovellus