Teemaryhmä 1: Kestävä maaseutukehitys

Maaseutukehitys on tärkeä teema kaikissa Pohjoismaissa sekä Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa. Pohjoismaiden kaikilla alueilla on yhtäläisiä haasteita, kuten väestönkehitys, palvelut, infrastruktuuri, digitalisaatio, elinkeinoelämä, asuminen, houkuttelevuus, koulutus, työllistyminen, luonto ja ympäristö.

Maaseudun, harvaan asuttujen alueiden ja reuna-alueiden kehitys on tärkeää koko Pohjolan yhtenäisen kehityksen kannalta. Se taas mahdollistaa Pohjoismaiden alueellisen potentiaalin hyödyntämisen ja auttaa ehkäisemään alueellista epätasapainoa esimerkiksi suhteessa talouskasvuun, väestönkehitykseen, palveluiden saatavuuteen, sukupuolijakaumaan ja koulutustasoon.

Teemaryhmän sihteeristöpalveluista vastaa Nordregio, joka on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen kansainvälinen aluekehityksen ja aluesuunnittelun tutkimuskeskus.