Tietoa digitalisaatioministerineuvostosta (MR-DIGITAL)

Digitalisaatioministerineuvosto (MR-DIGITAL) on vuosiksi 2017–2020 perustettava väliaikainen ministerineuvosto. Sen tehtävänä on edistää yhteisen digitaalisen palvelualueen syntymistä Pohjoismaiden kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi.

Tavoitteet

Digitalisaatioyhteistyön perustana on julkilausuma, jonka Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerit hyväksyivät Digital North -ministerikokouksessa. Julkilausumassa ilmaistaan halukkuus vahvistaa alueen digitalisaatioyhteistyötä. Lisäksi halutaan toimia edelläkävijöinä digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisessa sekä yhtenäisen digitaalisen infrastruktuurin kehittämisessä kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. MR-DIGITALin tehtävänä on seurata yhdessä muiden asianmukaisten ministerineuvostojen kanssa toimia, jotka liittyvät julkilausuman kolmeen osatavoitteeseen:

  1. Vahvistetaan hallintojemme ja yhteiskuntiemme kykyä digitalisaatiokehitykseen erityisesti luomalla yhteinen rajat ylittävä digitaalinen palvelualue julkisella sektorilla.
  2. Vahvistetaan yritystemme kilpailukykyä digitalisaation avulla.
  3. Laajennetaan Pohjoismaiden ja Baltian alueen digitaalisia sisämarkkinoita keskittymällä erityisesti rajattomien digitaalisten palveluiden tukemiseen.

[Lue julkilausuma.] 

Organisaatio

Ministerineuvoston odotetaan kokoontuvan 1–2 kertaa vuodessa. Kokouksia isännöi ja johtaa puheenjohtajamaa. Baltian maat kutsutaan mahdollisimman laajasti mukaan yhteistyöhön kokousten osallistujina ja hankekumppaneina.

MR-DIGITALille nimetään kansallinen yhteyshenkilö: korkea virkamies, jonka tehtävänä on varmistaa julkilausuman tavoitteiden edistyminen.