Tietoa kestävän kasvun ministerineuvostosta (MR-TILLVÄXT)

Pohjoismaiden elinkeino-, energia- ja aluepoliittisen yhteistyön tehtävänä on varmistaa alueen hyvän talouskasvun jatkuminen. Pohjoismaat luovat edellytyksiä innovatiiviselle elinkeinoilmastolle ja takaavat siten maiden hyvän kilpailukyvyn säilymisen unohtamatta kuitenkaan ympäristöä, ilmastoa tai yhteiskunnan kokonaistilannetta.

Elinkeino- ja aluepoliittisessa yhteistyössä keskitytään erityisesti

  • luomaan yhteispohjoismainen elinkeinoilmasto poistamalla yritystoiminnan rajaesteitä
  • vahvistamaan Pohjoismaiden yritysten innovointia sekä maiden innovaatiopoliittista yhteistyötä
  • vahvistamaan Pohjoismaiden naapurimaiden kanssa tehtävää yhteistyötä
  • varmistamaan tasapainoinen aluekehitys.

Energiayhteistyössä keskitytään

  • korkeatasoisen toimitusvarmuuden takaamiseen
  • pohjoismaisten sähkömarkkinoiden harmonisointiin
  • uusiutuvien energianlähteiden kehittämisen tukemiseen
  • Pohjoismaiden pitämiseen kansainvälisen kehityksen kärjessä.

Yhteistyötä johtavat Pohjoismaiden elinkeino-, energia- ja alueministerit. Ministereillä on yksi vuotuinen kokous, jossa käydään keskusteluja ja käynnistetään hankkeita yhteispohjoismaista hyötyä tuottavilla alueilla.

Käytännön yhteistyötä johtavat elinkeinopolitiikan virkamieskomitea, energiapolitiikan virkamieskomitea ja aluepolitiikan virkamieskomitea, joissa on edustajia kaikista Pohjoismaista sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista. Virkamieskomiteat tapaavat 4–5 kertaa vuodessa valmistellakseen ministereille tehtäviä ehdotuksia.

Operatiivinen vastuu pohjoismaisen hallitusyhteistyön päivittäisestä toiminnasta on Pohjoismaiden ministerineuvoston Kööpenhaminan-sihteeristöllä.

Sihteeristössä on kasvu ja ilmasto -osasto, joka valmistelee kestävän kasvun ministerineuvostossa sekä sen virkamieskomiteoissa käsiteltävät asiat.

Sihteeristö vastaa myös tiettyjen ministerineuvoston päätösten toimeenpanosta.

Kestävän kasvun alalla toimii useita ministerineuvoston ra

Laitokset:

Yhteistyöelimet:

Raja-aluekomiteat: