Tietoa koulutus- ja tutkimusministerineuvostosta (MR-U)

Torbjørn Røe Isaksen
Photographer
Liisa Takala
Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto pyrkii osaltaan tekemään Pohjolasta maailman johtavan tieto- ja osaamisalueen. Tavoitteena on varmistaa pohjoismaisen koulutus-, tutkimus- ja innovaatioalueen yhtenäisyys ja dynaamisuus sekä mahdollisimman suuri pohjoismainen lisäarvo ja vipuvoima.

Koulutus- ja tutkimusalan pohjoismaista hallitusyhteistyötä johtavat Pohjoismaiden opetus- ja tutkimusministerit, jotka muodostavat koulutus- ja tutkimusministerineuvoston (MR-U).

Yhteistyönsä avulla ministerineuvosto pyrkii ennen kaikkea aikaansaamaan pohjoismaista lisäarvoa seuraavilla painopistealueilla:

  • varhaiskasvatus ja peruskoulu
  • lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus
  • korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen
  • tutkimus
  • pohjoismainen kieliyhteistyö.

Yhteistyöfoorumit

Ministerit kokoontuvat 1–2 kertaa vuodessa keskustelemaan ja päättämään toimenpiteistä aloilla, joilla Pohjoismaat voivat yhteisen toiminnan ja politiikan avulla saavuttaa parempia tuloksia kuin kukin maa yksinään. Tätä kutsutaan pohjoismaiseksi hyödyksi.

Ministerineuvoston yhteydessä toimii koulutus- ja tutkimusvirkamieskomitea (ÄK-U). Se koostuu Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin ministeriöiden ja keskusvirastojen edustajista, jotka kokoontuvat noin neljä kertaa vuodessa. Virkamieskomitea johtaa käytännön työtä ja valmistelee ministerikokoukset.

Pohjoismaisen yhteistyön päivittäisestä toiminnasta vastaa Kööpenhaminassa sijaitseva Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö.

Sihteeristön osaaminen ja hyvinvointi -osasto (KV) valmistelee koulutus- ja tutkimusministerineuvostossa ja sen virkamieskomiteassa käsiteltävät asiat sekä varmistaa, että kaikki ministerineuvoston ja virkamieskomitean päätökset pannaan täytäntöön.

Pohjoismaiset laitokset ja yhteistyökumppanit

Koulutus- ja tutkimusalalla toimii useita laitoksia ja yhteistyöelimiä, jotka saavat rahoituksensa kokonaan tai osittain koulutus- ja tutkimusministerineuvostolta. Ne osallistuvat ministerineuvoston asettamien poliittisten tavoitteiden täyttämiseen omilla vastuualueillaan.

Koulutus- ja tutkimusalan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2019–2023 (pidennetty vuoteen 2024)

Koulutus, tutkimus ja kielet ovat edellytyksiä Pohjolan kehittymiselle kilpailukykyiseksi ja sosiaalisesti kestäväksi alueeksi, jonka perustana ovat muun muassa tieto, innovaatiot ja liikkuvuus sekä osallistavien arvoyhteisöjen ja hyvinvoinnin tukeminen. Samalla pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien haasteina ovat globalisaatio, talous, väestönkehityksen muutokset sekä ilmasto- ja energiakysymykset. Yhteistyöohjelman tavoitteena on siksi keskittää ja kohdentaa yhteistyötä, joka pohjautuu Pohjoismaiden, Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin ajankohtaisiin poliittisiin painopisteisiin. Ohjelma pyrkii kehittämään nykyisiä yhteistyömuotoja ja toimia sekä tunnistamaan uusia painopistealueita.

Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutus- ja tutkimusalan yhteistyöohjelma on luettavissa täällä: