Tietoa koulutus- ja tutkimusministerineuvostosta (MR-U)

Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto pyrkii osaltaan varmistamaan sen, että Pohjola on maailman johtava tieto- ja osaamisalue. Tavoitteena on varmistaa pohjoismaisen koulutus-, tutkimus- ja innovaatioalueen yhtenäisyys ja dynaamisuus sekä mahdollisimman suuri pohjoismainen lisäarvo ja vipuvoima.

Koulutus- ja tutkimusalan pohjoismaista hallitusyhteistyötä johtavat Pohjoismaiden opetus- ja tutkimusministerit, jotka muodostavat koulutus- ja tutkimusministerineuvoston (MR-U).

Yhteistyönsä avulla koulutus- ja tutkimusministerineuvosto pyrkii ennen kaikkea aikaansaamaan pohjoismaista lisäarvoa seuraavilla painopistealueilla:

  • koulualan yhteistyö ja aikuiskoulutus
  • korkea-asteen koulutus ja tutkimus
  • pohjoismainen kieliyhteistyö
  • tieto- ja viestintätekniikka.

Yhteistyöfoorumit

Ministerit kokoontuvat 1–2 kertaa vuodessa keskustelemaan ja päättämään toimenpiteistä aloilla, joilla Pohjoismaat voivat yhteisen toiminnan ja politiikan avulla saavuttaa parempia tuloksia kuin kukin maa yksinään. Tätä kutsutaan pohjoismaiseksi hyödyksi.

Ministerineuvoston yhteydessä toimii koulutus- ja tutkimusvirkamieskomitea (ÄK-U). Se koostuu Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin ministeriöiden ja keskusvirastojen edustajista, jotka kokoontuvat neljästä viiteen kertaan vuodessa. Virkamieskomitea johtaa käytännön työtä ja valmistelee ministerikokoukset.

Pohjoismaisen yhteistyön päivittäisestä toiminnasta vastaa Kööpenhaminassa sijaitseva Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö.

Sihteeristön osaaminen ja hyvinvointi -osasto (KV) valmistelee koulutus- ja tutkimusministerineuvostossa ja sen virkamieskomiteassa käsiteltävät asiat sekä varmistaa, että kaikki ministerineuvoston ja virkamieskomitean päätökset pannaan täytäntöön.

Pohjoismaiset laitokset ja yhteistyökumppanit

Koulutus- ja tutkimusalalla toimii useita laitoksia ja yhteistyöelimiä, jotka saavat rahoituksensa kokonaan tai osittain koulutus- ja tutkimusministerineuvostolta. Ne osallistuvat ministerineuvoston asettamien poliittisten tavoitteiden täyttämiseen omilla vastuualueillaan.

Laitokset

Ohjelmat

Yhteistyöelimet