Tietoa Norden-yhdistyksistä ja Norden-yhdistysten liitosta

Norden-yhdistykset ovat puoluepoliittisesti sitoutumattomia järjestöjä, jotka pyrkivät vahvistamaan pohjoismaista yhteistyötä, poistamaan Pohjoismaiden välisiä raja-aitoja ja kehittämään pohjoismaista kulttuuriyhteyttä. Norden-yhdistysten yhteistyöelimenä on Norden-yhdistysten liitto (FNF).

Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan perustettiin Norden-yhdistykset vuonna 1919. Islannin Norden-yhdistys perustettiin vuonna 1922, ja Suomeen saatiin Pohjola-Norden-yhdistys vuonna 1924. Seuraavina olivat vuorossa Färsaaret vuonna 1951, Ahvenanmaa vuonna 1979 ja Grönlanti vuonna 1991.

Norden-yhdistykset pyrkivät vahvistamaan pohjoismaista yhteistyötä, poistamaan Pohjoismaiden välisiä raja-aitoja ja kehittämään pohjoismaista kulttuuriyhteyttä. Norden-yhdistysten tavoitteena on niin ikään lisätä kansalaisten kiinnostusta toimivaa pohjoismaista yhteistyötä kohtaan. Tämä tapahtuu levittämällä tietoa Pohjoismaiden kielistä, kulttuureista ja yhteiskunnista sekä luomalla yksilöiden, perheiden, koulujen, yhdistysten, kuntien ja yritysten välisiä verkostoja.

Tärkeistä tehtävistä voidaan mainita myös tiivis yhteydenpito päättäjiin ja viranomaisiin sekä pohjoismaisiin kysymyksiin liittyvien aloitteiden teko. Yhtenä suurimmista nykyhaasteista on jäljellä olevien pohjoismaisten rajaesteiden poistaminen.

Norden-yhdistysten liitto

Norden-yhdistysten liitto (FNF) on kansallisten Norden-yhdistysten sekä Norden-yhdistysten nuorisoliiton (FNUF) yhteistyöelin.

Norden-yhdistysten liitto tekee yhteistyötä myös Eesti Põhjala Ühingin (Viron Norden-yhdistyksen), Biedrība Norden Latvijan (Latvian Norden-yhdistyksen) ja Petroskoin Norden-yhdistyksen kanssa.

Norden-yhdistysten liiton päätehtävänä on koordinoida kansallisten yhdistysten yhteisiä etuja, jotka liittyvät pohjoismaisen kansalaisyhteistyön vahvistamiseen sen kaikilla tasoilla. FNF:n periaateohjelma perustuu Norden-yhdistysten kansallisiin painopistealueisiin.

Norden-yhdistysten liiton tavoitteena on levittää tietoa muiden Pohjoismaiden kielistä, kulttuureista, historiasta ja yhteiskuntaelämästä. FNF tekee aloitteita kansalaisyhteistyön lisäämiseksi Pohjoismaissa, Euroopassa ja kansainvälisesti. Tavoitetta tukevista FNF:n hankkeista voidaan mainita Nordjobb, Pohjoismainen kirjallisuusviikko sekä Norden i Skolen -oppimisalusta.

Ota yhteyttä