Tietoa Nordic Bridges -kulttuuripanostuksesta

Harbourfront Centre i Toronto
Photographer
Mike Lee
Vuoden kestävä Nordic Bridges on pohjoismaisen yhteistyön kunnianhimoisimpiin kuuluva kansainvälinen kulttuuripanostus. Se pyrkii saattamaan yhteen pohjoismaisia taiteilijoita, ajattelijoita ja innovaattoreita sekä ohjelmistokumppaneita ja ammattilaisia eri puolilta Kanadaa. 

Nordic Bridges esittelee tammi–joulukuussa 2022 Pohjoismaiden nykytaidetta ja -kulttuuria eri aloilta, joista voidaan mainita tanssi, teatteri, sirkus ja musiikki, visuaalinen ja digitaalinen taide, muotoilu ja taidekäsityö, kirjallisuus, elokuva ja ruokakulttuuri. 

Ohjelmistoa luotsaa ja kuratoi Toronton Harbourfront Centre, joka on monitaiteinen kansainvälinen kulttuurilaitos. Ohjelmistoa on suunniteltu yhdessä yli 20 kanadalaisen kumppanin kanssa, ja se nojaa neljään pääpilariin: taiteellinen innovatiivisuus, saavutettavuus ja osallisuus, alkuperäiskansojen näkökulmat sekä sopeutumiskyky ja kestävyys.   

”Olemme valmistautuneet Nordic Bridgesiin tekemällä jo yli kahden vuoden ajan yhteistyötä satojen pohjoismaisten ja kanadalaisten taiteilijoiden kanssa. Onkin hienoa päästä esittelemään heidän työtään läpi koko maan ja vuoden 2022”, sanoo Harbourfront Centren Chief Programming Officer Iris Nemani. 

 

Taiteilijoita koko Pohjolasta

Eri Pohjoismaiden taiteilijat ja sidosryhmät tekevät yhteistyötä ja esiintyvät kanadalaistaiteilijoiden kanssa festivaaleilla, taideinstituutioissa ja museoissa eri puolilla maata. Lisäksi heitä nähdään tien päällä useissa kiertuetapahtumista Pohjolassa ja Kanadassa.   

Nordic Bridgesin kanadalaisia kumppaniorganisaatioita ovat esimerkiksi Toronton kansainväliset elokuvajuhlat, musiikkifestivaali ja konferenssi BreakOut West sekä National Arts Centre -teatteri. Panostus auttaa lisäämään pohjoismaisen taiteen ja kulttuurin tunnettuutta ja kiinnostavuutta Torontosta Galgaryyn, Montrealiin, Winnipegiin ja Whitehorseen.  

Nordic Bridgesiin liittyy myös oheistoimintaa, kuten pohjoismais-kanadalainen ympäristöjournalismiapuraha. Se tarjoaa 18–25-vuotiaille toimittajille mahdollisuuden oppia uutta, matkustaa sekä syventyä aikamme suurimpiin ympäristöuhkiin.   

Kanada isäntämaana

Päätöksen Kanadan valitsemisesta pohjoismaisen kulttuuripanostuksen isäntämaaksi tekivät Pohjoismaiden kulttuuriministerit vuonna 2019. Päätöstä edelsi avoin haku, ja Harbourfront Centren voiton ratkaisi sen pyrkimys taiteelliseen innovatiivisuuteen, hiilijalanjäljen pienentämiseen sekä taiteen ja kulttuurin keskeisen yhteiskunnallisen aseman esittelyyn. 

Ratkaiseva merkitys oli myös Harbourfront Centren ja Pohjoismaiden Ottawan-suurlähetystöjen välisellä yhteistyöllä.  

Nordic Bridges -panostus luo Kanadan ja Pohjoismaiden välistä vuoropuhelua, joka koskee kulttuurin roolia kestävien yhteiskuntien luomisessa ja kehittämisessä. Tällainen vuorovaikutus on mielekästä kulttuurialla, mutta se voi luoda myös muita suhteita Pohjolan ja muun maailman välille vahvistaen siten Pohjolan imagoa sekä Pohjoismaiden ja Kanadan välisten vaikutteiden vaihtoa. Pohjoismaiden kulttuuriministerit pyrkivät kasvattamaan tätä potentiaalia kulttuuripanostuksilla. 

”Tästä tulee pohjoismaiselle taiteelle ja kulttuurille tärkeä vuosi, jolloin Kanada ja Pohjola kohtaavat vaihtaakseen taidetta, kulttuuria, osaamista ja ideoita keskenään”, sanoo Norjan kulttuuri- ja tasa-arvoministeri Anette Trettebergstuen. Hän toimii tänä vuonna myös Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvoston puheenjohtajana. ”Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus lisätä tietoisuutta taiteen ja kulttuurin merkityksestä yhteiskunnassa ja ihmisten arkielämässä.”  

Heijastusvaikutuksia ja taattuja tuloksia

Nordic Bridges on Pohjoismaiden kulttuuriministerien kolmas suuri kulttuuripanostus, joka toteutetaan Pohjoismaiden ulkopuolella. Se on jatkoa Washington DC:n Kennedy Centerissä pidetylle Nordic Cool -festivaalille (2013) ja Lontoon Southbank Centressä järjestetylle Nordic Mattersille (2017), jotka olivat molemmat menestyksiä. Kaikki kolme panostusta ovat saaneet Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvolta siemenrahoituksen, jonka lisäksi on haettu kansallista, muuta pohjoismaista tai yksityistä rahoitusta. 

Pohjoismaiden kulttuuriministerit käynnistävät Pohjoismaiden ulkopuolisia panostuksia lisätäkseen Pohjoismaiden kulttuurialan vuorovaikutusta muun maailman kanssa. Lisäksi pyritään vahvistamaan Pohjoismaiden kulttuuriprofiilia ulkomailla ja luomaan lisäarvoa osallistujille ja taiteilijoille sekä markkinoimaan samalla Pohjoismaita luovana alueena. 

Kulttuuripanostuksen sisällön tulee olla taiteellisesti ja kulttuurisesti tasokas. Panostukseen tulee löytyä vastavuoroista kiinnostusta isäntämaasta, ja panostuksen tulee edistää molemminpuolista kulttuurista vuoropuhelua keskeisten paikallisten kykyjen välillä.