Tietoa pohjoismaisesta digitalisaatioyhteistyöstä

Unge kvinder med telefoner
Valokuvaaja
Benjamin Suomela / Norden.org
Vision mukaan Pohjolan ja Baltian tulee olla maailman integroitunein alue, ja tämä toimii myös digitalisaatioministeriön työn johtotähtenä.

Digitalisaatioministeriön (MR-DIGITAL) tavoitteena ovat Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitaaliset sisämarkkinat, digitalisaatioyhteistyön syventäminen sekä yhtenäisen digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen alueen kansalaisille, yrityksille ja hallinnolle.

Pohjoismaat ja Baltian maat ovat maailman digitalisoituneimpia ja innovatiivisimpia maita, mutta näiden edellytysten synnyttämän potentiaalin hyödyntäminen vaatii integraation syventämistä ja innovoinnin edistämistä. Digitalisaatioministerineuvosto pyrkii luomaan monikansallisia ratkaisuja ongelmiin, joita kansalaiset ja yritykset kohtaavat kaikissa jäsenmaissa. Lisäksi pyritään edistämään innovatiivisten tekniikoiden käyttöönottoa ja helpottamaan uusien palveluiden kehittämistä henkilö- ja yritysasiakkaille koko alueella. Näin luodaan edellytykset potentiaalin täysipainoiselle hyödyntämiselle.

Digitalisaatioministerineuvosto koostuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministereistä ja edustajista, ja sen tavoitteena on edistää digitalisaatiota maakohtaisesti ja maiden välillä. Painopistealueina ovat digitaalisten sisämarkkinoiden luominen Pohjolaan ja Baltiaan sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen edistäminen.

Digitalisaatio on sektorienvälinen ala, joka sivuaa useiden pohjoismaisten ministerineuvostojen työtä. Digitalisaatioyhteistyö perustuu ministerien julkilausumaan, joka hyväksyttiin Digital North -ministerikokouksessa Oslossa 25. huhtikuuta 2017.

Digitalisaatiotyön edistämiseksi ja julkilausuman tavoitteiden seuraamiseksi perustettiin lisäksi määräaikainen digitalisaatioministerineuvosto vuosiksi 2017–2020. Ministerineuvosto ajaa digitalisaatioon liittyviä asioita ja edistää kehitystä kolmella osa-alueella:

  1. rajat ylittävien digitaalisten palveluiden kehittäminen
  2. yritystoimintaa tukevien digitaalisten innovaatioiden kehittäminen
  3. EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen.

Digitalisaatioministerineuvosto tukee osa-alueita luomalla jäsenmaiden kanssa hankkeita, joiden vetovastuu on yksittäisillä mailla mutta joita koordinoidaan ja hallitaan yhdessä MR-DIGITALin organisaation kautta. Lue lisää digitalisaation edistämisen painopistealueista.

Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030

Toimintasuunnitelmassa kuvataan toimia, joilla Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii saavuttamaan vision tavoitteet kolmella strategisella painopistealueella: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Painopistealueisiin liittyy 12 tavoitetta. Strategiset painopistealueet ja tavoitteet ohjaavat Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkea toimintaa seuraavien neljän vuoden ajan. Toimintasuunnitelma on jaettu tavoitteiden mukaisesti 12 osaan.