Tietoa pohjoismaisesta luonnon monimuotoisuuden työryhmästä (NBM)

Pohjoismaisen luonnon monimuotoisuuden työryhmän (NBM) yleistavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen Pohjoismaissa. Näin varmistetaan se, että ekosysteemit pysyvät vahvoina ja tuottavat jatkossakin hyvinvoinnille ja talouskasvulle välttämättömiä ekosysteemipalveluita.

NBM keskittyy pääasiassa luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemeihin ja luonnonsuojeluun. Lisäksi työ kattaa luonnon virkistyskäytön, kulttuurimaisemat, kulttuuriympäristöt ja ekosysteemipalvelut. Ryhmä pyrkii myös varmistamaan sen, että luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut otetaan huomioon ilmastonmuutokseen ja siihen sopeutumiseen liittyvässä työssä.   Työryhmän toiminta kytkeytyy Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristö- ja ilmastoalan yhteistyöohjelmaan ja erityisesti sen viidenteen lukuun, joka koskee luonnon monimuotoisuutta.

NBM:n toiminnan tulee selkeästi edistää Pohjoismaiden ympäristöhallintojen työtä. Ryhmä kokoaa tietoa ja osaamista, levittää hyviä käytäntöjä sekä tukee Pohjoismaiden ympäristöhallintojen välistä yhteistyöstä. NBM:n jäsenet ovat Pohjoismaiden luonnon, ympäristön ja kulttuuriperinnön asiantuntijoita.   Ryhmän työ nojaa useisiin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten biologista monimuotoisuutta koskevaan YK:n yleissopimukseen ja eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen.

NBM myöntää rahoitusta hankkeille, jotka liittyvät joko tiettyyn ryhmän toimeksiannon osa-alueeseen tai laajemmin useisiin eri aihealueisiin. Vuosittain tukea saa 5–8 hanketta, ja koko tukipotti on noin neljä miljoonaa Tanskan kruunua. Toisinaan hankkeet saavat tukea useilta eri Pohjoismaiden ministerineuvoston työryhmiltä, jos hankkeiden aihealueet kuuluvat useiden ryhmien toimialaan.   Ryhmän työtä ja painopistealueita kuvataan tarkemmin vuotuisissa työohjelmissa. NBM raportoi suoraan Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvostolle (MR-MK) sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristö- ja ilmastoasiain virkamieskomitealle (ÄK-MK). NBM päättää vuosittain uudesta teemasta, johon liittyviin hankkeisiin kehotetaan hakemaan rahoitusta.