Tietoa sihteeristöstä

Pohjoismaiden neuvoston sihteeristö valmistelee puheenjohtajiston, valiokuntien ja muiden elinten käsittelemät asiat ja seuraa päätösten toteutumista.

Pohjoismaiden neuvoston sihteeristö sijaitsee Kööpenhaminassa samoissa tiloissa Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön kanssa.

Sihteeristö valmistelee neuvostoa johtavan puheenjohtajiston ja sektorivaliokuntien käsittelemät asiat sekä seuraa päätösten toteutumista.

Tämä tapahtuu yhteistyössä puolueryhmien ja kansallisten valtuuskuntien sihteeristöjen kanssa.

Sihteeristö valmistelee ja järjestää Pohjoismaiden neuvoston istunnot yhdessä isäntämaan valtuuskuntasihteeristön kanssa. Muiden vuotuisten kokousten valmisteluista huolehtivat isäntämaiden sihteeristöt yhdessä neuvoston sihteeristön kanssa.

Neuvoston sihteeristön työskentelysäännöt vahvistaa puheenjohtajisto, joka tekee myös sihteeristöhenkilökunnan viralliset palkkauspäätökset.

Sihteeristön päivittäistä työtä luotsaa neuvoston johtaja, jolla on viitisentoista alaista eri Pohjoismaista sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista. Neuvoston johtaja vastaa puheenjohtajiston työstä parin työntekijän avustamana.

Kullakin valiokunnalla on lisäksi kaksi vastuuhenkilöä, jotka huolehtivat valiokuntatyön valmistelusta, toteutuksesta ja seurannasta.

Pohjoismaiden neuvostolla ja Pohjoismaiden ministerineuvostolla on yhteinen viestintäosasto, ja neuvostoa palvelee myös ministerineuvoston henkilöstö-, hallinto- ja oikeusasiat -osasto (HRAJ).

Ota yhteyttä