Tietoa Työmarkkinajaostosta

Työelämäalan virkamieskomitea (ÄK-A) on asettanut työmarkkinajaoston edistämään työelämäalan ministerineuvoston (MR-A) yhteistyöohjelman toteuttamista.

Jaoston tehtävänä on vahvistaa ja kehittää pohjoismaista yhteistyötä, joka liittyy työllisyys- ja työmarkkinapolitiikkaan sekä työmarkkinatutkimukseen. Tähän sisältyvät työnvälitys, työmarkkinapoliittiset toimet ja työttömyysvakuutus. Ryhmän tulee myös tehdä aloitteita hankkeista, jotka voivat pohjustaa työmarkkinapolitiikan kehittämistä ja uudistamista Pohjoismaissa, sekä priorisoida ja jakaa jaoston hankevaroja poliittisesti ajankohtaisille aloille.

Toimeksianto ja toimintasuunnitelma

Työelämäalan virkamieskomitea (ÄK-A) on asettanut työmarkkinajaoston edistämään työelämäalan ministerineuvoston (MR-A) yhteistyöohjelman toteuttamista. 

Työmarkkinajaosto laatii osana MR-A:n yhteistyöohjelman toteuttamista vuosittain toimintasuunnitelman, joka perustuu puheenjohtajamaan painopistealueisiin sekä jaoston toimeksiantoon, työtehtäviin ja strategiaan.  Jaoston toimeksiannosta tai toimintasuunnitelmasta saa tarvittaessa lisätietoja jaostosihteeriltä.

Vuosikertomukset

Työmarkkinajaoston vuosikertomuksissa kerrotaan jaoston edellisvuoden toiminnasta. Mukana on tietoa kertomusvuoden meneillään olevista ja päättyneistä hankkeista, lyhyet arviot päättyneistä hankkeista sekä katsaus jaoston hankemäärärahojen käyttöön. Alla kerrotaan yleisesti edellisvuosien toiminnasta ja hankkeista.