Tietoa ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvostosta (MR-MK)

Pohjoismaisen ympäristöyhteistyön tavoitteena on edistää Pohjoismaiden ympäristön laadun ja elämänlaadun säilyttämistä ja parantamista, vaikuttaa alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä tukea pohjoismaisen kestävän kehityksen strategian toteutumista.

Pohjoismaiden hallitusten ympäristöyhteistyötä johtaa ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto (MR-MK), jonka kokouksissa Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin ympäristöministerit tapaavat kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. Osana poliittista työtään ministerit ottavat kantaa yhteistyön suuntaviivoihin, ympäristöalan yhteispohjoismaisiin toimenpiteisiin, Pohjoismaiden kansainväliseen yhteistyöhön, toiminnan rahoittamiseen sekä strategisiin kysymyksiin.

Painopistealueet

Ministerineuvoston ympäristösektori on päättänyt asettaa etusijalle seuraavat kuusi aluetta kaudella 2019–2024:

  • kiertotalous
  • ilmasto ja ilma
  • kemikaalit
  • ympäristö ja terveys
  • luonnon monimuotoisuus
  • meret ja rannikot. 

Ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto pyrkii vaikuttamaan muun muassa seuraaviin alueellisiin ja kansainvälisiin prosesseihin: YK:n ilmastoneuvottelut, Agenda 2030 -toimintaohjelma, EU:n, OECD:n ja YK:n kiertotaloustyö, kansainväliset elohopeaneuvottelut, Helsingin komissio (HELCOM), Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus (OSPAR) sekä arktinen ja Barents-yhteistyö.

Rakenne

Ministerineuvoston alaisuudessa toimii ympäristö- ja ilmastoasiain virkamieskomitea (ÄK-MK). ÄK-MK valmistelee ja seuraa ministerineuvoston työtä sekä varmistaa ympäristö- ja ilmastoalan pohjoismaisen yhteistyöohjelman (2019–2024) toteutumisen.

ÄK-M on asettanut työvaliokunnan, jossa kansallisten ympäristöinstituutioiden edustajat suunnittelevat ja koordinoivat työtä. 

Ympäristö- ja ilmastosektorilla on kuusi työryhmää, joissa eri maiden asiantuntijat tekevät yhteistyötä sektorin painopistealueilla.

Yhteistyön operatiivisesta toiminnasta huolehtii Pohjoismaiden ministerineuvoston Kööpenhaminan-sihteeristö. 

Muu yhteistyö

Pohjoismaiden muita yhteistyökanavia ovat Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön (NEFCO) alainen pohjoismainen ympäristökehitysrahasto (NMF), Joutsen-ympäristömerkki sekä Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto.

Kansainvälinen yhteistyö

Pohjoismaiden ministerineuvoston muita tärkeitä kansainvälisiä yhteistyöjärjestöjä ovat