Vaihteleva mutta vahva talous

Escalators
Valokuvaaja
Christian Deknock, Unsplash
Pohjoismaiden yleinen talouskehitys ylittää reilusti EU-keskiarvon, vaikka talouskriisin vaikutukset tuntuvat yhä. Pohjoismaat ovat makrotaloudellisesti hyvin yhtenäinen alue, mutta aluetasolla on nähtävissä suuria ja taloudellisesti merkittäviä eroja.

Monet harvaan asutut tai sisämaan kunnat ovat jäämässä yhä enemmän jälkeen keskeisistä metropolialueista. Tästä huolimatta Ruotsin, Suomen ja Tanskan pohjoisosat sijoittuvat hyvin korkealle Euroopan sosiaalisen edistyksen indeksissä, jonka fokus on laajempi.

Pohjoismaat pärjäävät hyvin myös innovaatiovertailuissa, ja osaamisvaltaisten alojen työllisyysaste on reilusti yli EU28:n keskiarvon. Pohjoismaat ovat säilyttäneet vahvan aseman vihreiden ratkaisujen alalla, mutta monet niiden eurooppalaiset kilpailijat ovat alkaneet kuroa etumatkaa kiinni.

Pohjoismaat ovat pysyneet ulkomaisten sijoittajien silmissä houkuttelevana kohteena, ja niiden osuus kaikista Eurooppaan tulevista suorista ulkomaisista investoinneissa on 7 %, vaikka maiden osuus Euroopan väestöstä on alle 4 %.

Kaiken kaikkiaan Pohjoismaiden taloudella menee hyvin, ja kansainvälisistä markkinahaasteista huolimatta Pohjoismaiden kyky toipua talouskriisistä on ollut vaikuttava.

Lataa talousosio:

Yhteyshenkilö