Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue

Toimintasuunnitelma vuosille 2021–2024

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Pohjoismaiden pääministerit hyväksyivät elokuussa 2019 Visio 2030:n, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Vision toteuttamiseksi Pohjoismaiden ministerineuvoston työssä priorisoidaan seuraavien neljän vuoden aikana kolmea strategista painopistealuetta: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola.Jotta tässä onnistuttaisiin, kaikki alakohtaiset ministerineuvostot, pohjoismaiset laitokset ja Pohjoismaiden neuvosto on osallistettu työhön ja niiltä on pyydetty konkreettisia ehdotuksia hankkeiksi ja priorisoinneiksi. Pohjoismaiden kansalaisyhteiskuntaa ja elinkeinoelämää on myös kuunneltu enemmän kuin koskaan aiemmin.Työn tuloksena on laadittu tämä toimintasuunnitelma Pohjoismaiden ministerineuvoston työlle seuraavalle nelivuotiskaudelle. Lähtökohtana on 12 strategisiin priorisointeihin liittyvää tavoitetta. Toimintasuunnitelma sisältää pohjoismaisen yhteistyön tavoitteet vuoteen 2024 saakka sekä keinot niiden saavuttamiseksi.
Julkaisunumero
2020:726