Sisältö

04.03.20 | Uutinen

Pohjoismaiden nuoret tarttuvat tasa-arvopolitiikan puutteisiin

Mitä vaaditaan, jotta Pohjoismaista tulisi tavoitteen mukaisesti maailman tasa-arvoisin alue? Sitä, että nuoret pääsevät mukaan linjaamaan politiikkaa. Prosessi käynnistyy tänään alkavan #GenerationEqualityNordic-kampanjan myötä.

28.01.20 | Uutinen

Itsemurhille nollavisio Pohjoismaissa

Riskiryhmiin kuuluvien kansalaisten sosiaaliset ja terveydelliset haasteet saattavat ääritapauksissa johtaa itsemurhiin. Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta haluaa puuttua tilanteeseen ja esittää nyt itsemurhien nollavision hyväksymistä.

28.02.20 | Tiedot

Tulevaisuustaidot

Pohjoismaat ovat päättäneet vahvistaa tulevaisuustaitoihin liittyvää yhteistyötä, jotta lapset, nuoret ja aikuiset saisivat nykyistä paremmat valmiudet tulevaisuuden yhteiskuntaan. Haluamme edistää sitä, että kaikilla pohjoismaalaisilla on riittävät tiedot ja taidot, joita alati monimut...