Sisältö

24.06.20 | Uutinen

Pohjoismaiselle yhteistyölle uusia tavoitteita

Mitä politiikan aloja tulisi priorisoida, ja miten Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii saavuttamaan pääministerien viime vuonna hyväksymän Visio 2030:n kunnianhimoiset tavoitteet? Entä millä tavoin korona on vaikuttanut yhteistyön tavoitteisiin? Muun muassa nämä asiat olivat esillä p...

21.06.20 | Uutinen

Pohjoismaista keskustelua nuorisojärjestöjen merkityksestä

Pohjoismaiden ministerineuvosto käynnistää uuden videokampanjan avulla vuoropuhelun nuorisojärjestöjen kanssa. Tanskan nuorisojärjestöjen yhteistyöneuvosto DUF, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi sekä Norjan lapsi- ja nuorisojärjestöjen kattojärjestö LNU kertovat ensin omat näke...

28.02.20 | Tiedot

Tulevaisuustaidot

Pohjoismaat ovat päättäneet vahvistaa tulevaisuustaitoihin liittyvää yhteistyötä, jotta lapset, nuoret ja aikuiset saisivat nykyistä paremmat valmiudet tulevaisuuden yhteiskuntaan. Haluamme edistää sitä, että kaikilla pohjoismaalaisilla on riittävät tiedot ja taidot, joita alati monimut...