Poster för "Efterskalv" (Sverige)

Poster för "Efterskalv" (Sverige)

Full size version (189.71 KB) Lataa
Image Keywords
Film och TV
Filmpriset
Sverige
Kultur
License

Bilden får endast användas i samband med Nordiska rådets priser. Fotografens namn ska anges.