Anna äänesi kuulua ja osallistu luonnon monimutkaisuutta koskevaan kyselyyn

Vastaaminen vie vain 10 minuuttia mutta sillä voi olla suuri merkitys planeetalle!

Mielipiteesi on tärkeä – näin vastauksiasi käytetään

Vastaustesi pohjalta muotoillaan kannanotto kansainvälisiin neuvotteluihin, jotka koskevat globaaleja monimuotoisuustavoitteita. Vaatimukset esitellään YK-neuvottelijoille ja Pohjoismaiden hallituksille keväällä 2021. Lopulliset neuvottelut biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen uusista tavoitteista käydään syksyllä 2021.

Kyselyn tarkoituksena on osoittaa, mitkä asiat ovat tärkeitä pohjoismaisille nuorille. Lisäksi pyritään luomaan neuvottelijoille painetta, jotta luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi hyväksyttäisiin uudet kunnianhimoiset tavoitteet.

Ketkä voivat osallistua?

Kysely on avoin kaikille 13–30-vuotiaille pohjoismaalaisille helmikuussa 2021.

Ketkä ovat kyselyn takana?

Kyselyn ovat laatineet ympäristövastuulliset pohjoismaiset nuoret, jotka ovat järjestäytyneet Nordic Youth Biodiversity Network -verkostoksi. Työn tukena ovat olleet Pohjoismaiden neuvosto, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Maailman luonnonsäätiön (WWF) Tanskan-osasto.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Kyselyn vastaukset kootaan yhteen, ja niiden pohjalta työstetään kannanotto (position paper). Se sisältää vaatimuksia neuvotteluihin, jotka koskevat vuoden 2020 jälkeistä maailmanlaajuista biodiversiteettikehystä. Kannanoton laatii toimituskunta, ja se lähetetään lausuntokierrokselle Pohjoismaiden nuorisojärjestöihin. Päätöskeskustelu käydään myöhemmin keväällä pidettävässä Townhall-etätapahtumassa.  Tapahtuma on kaikille avoin.

Miten omat vastaukseni tavoittavat neuvottelijat?

Kun pohjoismaisten nuorten kannanotto on lyöty lukkoon, se esitellään viiden Pohjoismaan ympäristöministereille ja neuvottelijoille. Aikaa on varattu myös keväällä ja kesällä toteutettavaan vaikuttamis- ja jalkautustyöhön, jossa kannanotosta voidaan keskustella julkisesti.  Syksyn kansainvälisiin päätösneuvotteluihin osallistuu tarkkailijana pohjoismainen nuorisovaltuuskunta. Kaikkien Pohjoismaiden edustajista koostuva valtuuskunta pääsee esittämään kantansa neuvottelijoille huippukokouksen aikana.

Haluatko lisätietoja ekokriisistä?

Kuulostaako tämä tärkeältä ja kiinnostavalta, mutta kaipaisit silti lisätietoja? Nuorten osallistumisen helpottamiseksi pohjoismainen yhteistyö on laatinut työkalupakin, joka tarjoaa tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia. Aineistoon on koottu uusin tutkimustieto ja uuden globaalin sopimuksen avainkysymyksiä. Työkalupakki on koottu yhteistyössä WWF:n Tanskan-osaston kanssa. Työkalupakki on maksutta kaikkien ladattavissa ja saatavissa kaikilla pohjoismaisilla kielillä ja englanniksi.