Luovia oppilaita ja ilmastofiksuja perheitä

22.01.20 | Uutinen
Nordic CRAFT
Valokuvaaja
Norden.org
Älykäs kodinelektroniikka, ruokahävikkiä vähentävät sovellukset ja kommunikoivat jääkaapit. Siinä muutamia ilmastofiksuja digiratkaisuja, joita pohjoismaiset koululuokat ovat kehittäneet Pohjoismaiden ministerineuvoston tukemassa Nordic CRAFT -koulutushankkeessa. Hankkeen ratkaisuja esiteltiin tänään 146 maan yrityksille, oppilaille, opettajille ja päättäjille Lontoossa pidettävässä Bett-opetusteknologiakonferenssissa.

Nordic CRAFT on lyhenne sanoista Creating Really Advanced Future Thinkers. Tällaisia älykköjä ovat muiden muassa tanskalaiset kahdeksasluokkalaiset David ja Stig, jotka kertoivat Lontoossa pidettävässä Bett-opetusteknologiakonferenssissa oman luokkansa osallistumisesta Nordic CRAFT -hankkeeseen. Tanskalaispoikien lisäksi myös muiden Pohjoismaiden oppilaat ovat kehittäneet kuukausien ajan ilmastofiksuja ratkaisuja perheiden käyttöön. Yhteistyö huipentuu ratkaisujen esittelyyn Bett-konferenssissa, johon osallistuu ammattilaisia 146 maasta. Tanskalainen yläkoululainen Stig kertoi oman luokkansa hankkeesta – kodin energiankulutusta vähentävästä tehonsäätimestä. Luokkakaveri David lisää, että hankkeessa oli olennaista muiden pohjoismaisten luokkien kanssa tehty yhteistyö: – Islannin-yhteistyöluokalta saatu palaute auttoi todella parantamaan omaa prosessiamme ja tuotettamme, David kertoo.

Islannin-yhteistyöluokalta saatu palaute auttoi todella parantamaan omaa prosessiamme ja tuotettamme.

David, Niels Steensens Gymnasiumin yläkoulu, Tanska

Tulevaisuustaitoja

– Nordic CRAFT on tarjonnut oppilaille ja opettajille mahdollisuuden tehdä pohjoismaista yhteistyötä, jossa kehitetään digitaalisia ja kestäviä ratkaisuja tosielämän ongelmiin. Näin oppilaat ovat voineet vahvistaa tärkeitä tulevaisuustaitojaan, jotka liittyvät yhteistyöhön, ongelmanratkaisuun, kriittiseen ajatteluun ja viestintään, sanoo Bett-konferenssissa mukana ollut Pohjoismaiden ministerineuvoston vanhempi erityisasiantuntija Pernille Dalgaard-Duus.

– Nordic CRAFT on tarjonnut oppilaille ja opettajille mahdollisuuden tehdä pohjoismaista yhteistyötä, jossa kehitetään digitaalisia ja kestäviä ratkaisuja tosielämän ongelmiin.

 

 Pernille Dalgaard-Duus, Pohjoismaiden ministerineuvoston vanhempi erityisasiantuntija

Vihreä ja kilpailukykyinen Pohjola

Lapset ja nuoret, koulutus ja digitalisaatio ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston painopistealueita. Kehityksen nopea eteneminen vaatii sitä, että lapset, nuoret ja aikuiset omaksuvat tarvittavat taidot pärjätäkseen alati kehittyvässä digimaailmassa. Nordic CRAFT -hankkeella on tässä tärkeä rooli. Se mahdollistaa oppilaiden ja opettajien pohjoismaisen yhteistyön, jonka tavoitteena on kehittää digi- ja kestävyysosaamista. Nämä taidot ovat oppilaille tärkeitä, kun he kilpailevat tulevaisuuden työpaikoista. Samalla tuemme pohjoismaisen yhteistyön 2030-visiota, jonka mukaan Pohjola on vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä alue.

Nuoret avaintoimijoina

Nordic CRAFTin avaintoimijoita ovat oppilaat, jotka ovat itse kehittäneet luovia ratkaisuja yhdessä opettajien kanssa. Juuri heidän äänensä pääsi tänään kuuluviin lavalla, videoissa ja sosiaalisessa mediassa. Sattumaa tämä ei ole, sillä nuorten osallistaminen on järkevää ja lisäksi tärkeä osa Pohjoismaiden ministerineuvoston keskittymistä lasten ja nuorten oikeuksiin. Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin.