Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsalainen.

Tolv förslag för en grönare Nord och jord

Överlämning av miljögenomlysningen
Valokuvaaja
regeringskansliet.se/Miljödepartementet
I fredags fick de nordiska miljöministrarna ta emot tolv konkreta förslag på hur vi i Norden kan komplettera varandra bättre på klimat- och miljöområdet. Vi hoppar högre tillsammans än var för sig i den gröna omställningen, det råder det inget tvivel om.

Generalsekreterarens blogg

Dagfinn Høybråten, Generalsekreterare

Kvinnan bakom förslagen är Tine Sundtoft, tidigare klimat- och miljöminister i Norge. Sundtofts rapport skapar ännu starkare förutsättningar för den nordiska miljösektorn att göra skillnad för miljön och klimatet – och visar att vi slår undan benen på oss själva om vi inte agerar i tid.

Efter den vargavinter som många delar av Norden upplevt i år kan man förledas att tvivla på klimatförändringen, men vetenskapen talar sitt tydliga språk. Satellitbilder från NASA visar att vinterisens utbredning i Arktis även i år hörde till bottennoteringarna. Golfströmmen är svagare än den varit på 1 600 år och de extrema väderfenomenen har fördubblats sedan 1980. Och exemplen är många, många fler. 

Däremot är möjligheterna som gömmer sig i det nordiska samarbetet fler än begränsningarna. Det framkom tydligt också när miljö- och klimatministrarna diskuterade framtidsscenarier med representanter för det nordiska näringslivet i fredags.

En färsk intervjustudie med nordiska företag slår fast att de nordiska företagen tidigt identifierade klimatförändringen som en fantastisk businessmöjlighet och förstod att synergierna mellan politiskt ledarskap, ambitiös klimatpolitik och innovation kan öka konkurrenskraften. Många företag ser i dag att miljölagstiftningen har varit gynnsam och tycker att det är dags att skala upp åtgärderna.

Här går intervjustudien och Tine Sundtofts strategiska förslag hand i hand. De privata finansströmmarna måste bli grönare, de offentliga medlen likaså, och näringslivet ska lockas in i den gröna omställningen med väl balanserade incitament.

Att rapporterna kompletterar varandra är inte ett sammanträffande – det finns en stor beredskap till förändring i samhället. Nu är det dags att skrida till verket.

Ota yhteyttä