Sonja Mandt (Indlæg)

Tietoja

Laji
Puheenvuoro
Puheen numero
301
Henkilö
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Päivämäärä

Velferdsutvalgets tema for 2012 er: Hva er alkohol og tobakk sett ut fra et folkehelseperspektiv? Det er viktig for alle land i Norden. Vi har store utfordringer og store samfunnskostnader. Mye av sykefraværet i arbeidslivet skyldes nettopp rusmiddelmisbruk, og mange av livsstilssykdommene likeså. Vi er nødt til å tore å ta noen grep, og noen av grepene kan være upopulære, som for eksempel forslag om redusert promille, eller forslag om tobakksfritt Norden. Hvis vi skal oppnå noe, må det til tiltak som virker. Det er derfor vi driver politikk.

Vi har i det arbeidet vi nå legger fram, fått gode innspill fra forskere og vitenskapelige rapporter som underbygger vårt forslag til vedtak. Det betyr at utvalgets forslag ikke bygger på antakelser, men på fakta, og det er viktig. Jeg vil understreke noen av forslagene.

Jeg har spesielt lyst til å ta fram forslaget om å innføre alkolås, et forslag som ikke innebærer for mange vansker, og som har vært prøvd flere steder. Alkolås på bil er innført i Frankrike, og i Finland er det innført alkolås for bussjåfører. Alkohol er en av de viktigste årsakene til ulykker i trafikken, og vi mener at alkolås vil være et effektivt tiltak for å redusere dette – en forholdsvis enkel, men virksom forebygging.

Målet for en bedre folkehelse er å redusere forbruk av både tobakk og alkohol. Vi har spurt de beste om råd på hvordan vi skal redusere alkoholforbruket. De rådene vi har fått fra eksperter, er veldig klare – de beste midlene er tilgjengelighet og pris.

Flere nevner at Norden er en pioner med monopolordninger, og at det er et viktig tiltak for å redusere bruken. Utvalget drøftet også det, men vi fant ut at det ville være veldig vanskelig å gjennomføre fordi vi har så ulik tradisjon. Det er derfor det er viktigere å fremme forslag som lar seg gjennomføre, som for eksempel alkolås.

En av forskerne vi hadde besøk av, viste oss hvordan synet på alkohol og alkoholforbruk hadde vært siden 1964 og fram til i dag. En av hans interessante påstander var at ja, Norden hadde lagt til seg mer kontinentale vaner som å drikke mer vin. Men vi gjennomfører det ikke – folk i Norden drikker nå vin som de før drakk sprit. Det er en arv fra vår vikingtid. Likevel må vi ikke gi opp, og vi må prøve å forebygge bedre. Våre tolv forslag er en hjelp på veien.