Håkan Svenneling (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
99
Päivämäärä

Tack, Satu Haapanen, för repliken! Jag håller helt med dig. Det här är starten på behandlingen av ett nytt medlemsförslag. Det är för mig en ny process att följa hur förslag når till beslut i denna kammare. Jag tycker att det är viktigt att man startar den processen med att se möjligheter med att erkänna både staten Israel och staten Palestina och att det kommer att leda till en långsiktig tvåstatslösning, så jag håller helt med dig, Satu Haapanen.