Jan Lindholm (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
377
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

Herr president! Många svenska kommuner har kraftvärmeverk med avancerad teknik för att kunna ta hand om olika typer av bränslen, som ibland kommer långt bortifrån, och omvandla dem till elektricitet och värme. Avfallsbränslen kan resa långt eftersom det är ganska dyrt att ta hand om dem på andra sätt. Det vore verkligen intressant att få till stånd den kartläggning av omfattningen av avfallstransporter inom Norden som förslagsställarna föreslår. Men det vore också intressant att få en komplettering med omfattningen av importen av avfall till Norden från vår omvärld liksom omfattningen av avfallsexport.

Avfall är i dag en vara på en marknad där värdet av avfallet till rätt stor del ligger i alternativkostnaden – att omhänderta avfallet på något annat sätt. Det bygger i sin tur på politiska regler; den marknaden har vi påverkat genom beslut. Det har säkert gjorts på olika sätt i de olika nordiska länderna.

Om marknaden för avfall inom Norden skulle beläggas med ytterligare restriktioner finns det alltid en risk att det avfall som i dag ändå gör nytta inom Norden skulle kunna ersättas av avfall från andra delar av världen. Det gäller därför att använda sådan här kunskap om avfallsströmmar både inom och till och från Norden på rätt sätt. I Sverige ligger vi just nu i startgroparna med att genom stöd från samarbetsregeringen inleda nästa steg i detta energitekniska språng. Med ett så kallat metanreduceringsstöd är tanken att det ska byggas mängder av biogasanläggningar runtom i landet för att ta hand om organiskt avfall som i dag inte används i energisammanhang för att skapa fordonsbränsle för att vi ska minska beroendet av fossila fordonsbränslen. I huvudsak råkar det vara ungefär samma typ av företag och ekonomiska strukturer och finansiärer som är intresserade av det här området som de som arbetar med brännbart avfall.

Därför är det viktigt att kunskapen om avfallsströmmarna inom Norden används mer till att stimulera denna omställning på energisektorn än att till i värsta fall kanske försvåra den. Det vore därför bra om det inte bara handlade om avfall för förbränning utan även om andra avfallsslag som säkert kan göra nytta på olika sätt bara vi får grepp om flöden och volymer.