Juho Eerola (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
97
Henkilö
Speaker role
Nordisk Frihed
Päivämäärä

Arvoisa herra presidentti! On aivan totta, että Venäjän toimia Ukrainassa ja myös Syyriassa ja monessa muussa paikassa, missä Venäjä nyt on esiintynyt, ei voi hyväksyä, ja on totta se, että meidän on pyrittävä yhteistyössä vaikuttamaan siihen, että Venäjä ei menisi näissä toimissaan yhtään pidemmälle. Olen aina ollut tämmöisen pehmeän vaikuttamisen kannalla ja toivon, että myös Pohjoismaiden neuvosto pitää yllä keskusteluyhteyttä Venäjän suuntaan ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että näissä tilanteissa ei enää mentäisi pahempaan suuntaan.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade herr president! Det är sant att Rysslands handlingar i Ukraina och Syrien och på flera andra områden där Ryssland nu har agerat inte kan accepteras, och det är sant att vi i samarbete bör försöka förmå Ryssland att inte trappa upp konflikten ytterligare. Jag har alltid talat för sådana här mjuka metoder och hoppas att Nordiska rådet upprätthåller en dialog med Ryssland och försöker påverka utvecklingen så att dessa situationer inte förvärras.