Håkan Svenneling (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
267
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Date

Jag följer fru presidentens uppmaning och återkommer i ordningsfrågan.