Håkan Svenneling (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
267
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Päivämäärä

Jag följer fru presidentens uppmaning och återkommer i ordningsfrågan.