Bertel Haarder (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
276
Henkilö
Speaker role
Mittengruppen
Päivämäärä

Det er jo ikke for sjov, og det er heller ikke tilfældigt, at Sverige har remilitariseret Gotland, og at vi i Norden styrker forsvarssamarbejdet og øger beredskabet på mange områder. Det tror jeg er meget klogt.

Men samtidig har vi jo alt det med, som hr. Christian Juhl går så varmt ind for, og som vi lige har drøftet ved frokosten. Så lad os gå på to ben. Det var bare det, jeg ville sige, i en kort replik.