316. Christian Juhl (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
316
Henkilö
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Päivämäärä

Det var en kommentar. Var det ikke? Tak for kommentaren.