1. (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
1
External speaker
Tone Wilhelmsen Trøen
Speaker role
Stortingspræsident
Date

Nordisk råds president, nordiske parlamentspresidenter, statsministere, ministere, nordiske parlamentarikere og inviterte gjester - kjære nordiske venner!

Hjertelig velkommen hit til Stortinget og Nordisk råds 70. sesjon. Som dere kanskje har lagt merke til, har vi pyntet stortingsbygningen med nordiske flagg til ære for dere. Med så mange flotte flagg vaiende i vinden kjenner jeg at jeg kommer i feststemning, for det er vel ikke helt feil å si at Nordisk råds årlige sesjon er en feiring av den politiske storfamilien i Norden.

Sesjonen viser hvordan det nordiske samarbeidet finner sin naturlige plass på alle nivåer i politikken: mellom ungdomspolitikerne i Ungdommens Nordisk råd, mellom parlamentarikerne i Nordisk råd og mellom regjeringene i Nordisk ministerråd.

Jeg har i dag hatt gleden av å møte mine nordiske kollegaer. Det er en fin tradisjon at også parlamentspresidentene møtes i forbindelse med sesjonen. Samarbeidet er betydningsfullt fordi landene våre står overfor mange av de samme utfordringene. Sammen står vi sterkere, vi har større gjennomslagskraft, og vi er mer effektive enn hver for oss.

En av utfordringene vi diskuterte på vårt møte i dag, er befolkningens tillit til demokratiene våre. Målt i tillit til nasjonalforsamlingene har de nordiske landene noen av de mest tillitsfulle befolkningene i Europa. Vi er godt skodd her i Norden, men det er ingen selvfølge. Ser vi utover i Europa og resten av verden, er det tydelig at tilliten til demokratiet er under press i mange land. Spørsmålet er hvordan vi best kan sikre oss mot at tilliten også kommer under ytterligere press her i Norden. Det kontinuerlige arbeidet for å opprettholde og styrke tilliten til demokratiet er en kjerneoppgave for oss folkevalgte. Mister vi tilliten, mister vi også mandatet vårt til å ta beslutninger på vegne av befolkningen.

En måte vi kan styrke tilliten til demokratiet på, er å engasjere barn og unge. De skal oppleve at det er gjennom demokratisk praksis de gode ideene dukker opp, foredles og dyrkes fram til gode tiltak. Barn og unge må få øve seg i hvordan demokratiet fungerer, og vi må tilby dem kunnskap og tillit til å utvikle seg til engasjerte og demokratibevisste voksne.

Tre engasjerte ungdommer som har grepet sjansen til å fortelle Nordens politikere om hva vi må gjøre, er Martine F. Denstedt fra Norge, Fridunn Bolstad Mortensen fra Færøyene og Mira Sagulin fra Åland. De har skrevet tekster om hvordan vi kan sikre bærekraftig bruk av havets ressurser. Her får vi altså ungdommens forslag til løsninger på en av vår tids store utfordringer. Min anbefaling er at dette er tekster alle vi her i salen må lese.

Initiativer som beskytter livet i havet, er også tema for Nordisk råds miljøpris i år. Hvem som foræres den, får vi vite i kveld i Operaen. Der vil vi også feire mottakerne av Nordisk råds litteratur-, film-, musikk- og barne- og ungdomslitteraturpris. Det er kunstneriske uttrykk som hver på sin måte bidrar til vårt verdifulle nordiske fellesskap.

Kjære nordiske venner! Lykke til med gode politiske samtaler om viktige nordiske samarbeidsområder de neste dagene. Jeg ønsker dere et flott opphold her i Oslo.