97. Jan Erik Messmann (Replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoro
Puheen numero
97
Speaker role
Udvalget for et Holdbart Nordens talsperson
Päivämäärä

Først og fremst vil jeg gjerne, på vegne av utvalget for et holdbart Norden, kvittere Nordisk ministerråd for redegjørelsen. Utvalget finner det særdeles viktig at alle sektorene integrerer arbeidet med 2030-agendaen i deres programmer og aktiviteter, og oppfordrer til at innsatsen økes, gjerne med øket fokus på tverrsektorielle emner.

Vi noterer oss at noen av drøftelsene har vært overordnet og av innledende karakter. Derfor forslår utvalget at det følges opp på sektorenes drøftelser med henblikk på å konkretisere deres bidrag. Vi skal passe på at oppfølgingen på verdensmålene og våre egne strategier ikke blir et skrivebordsarbeid. Målene og strategiene er satt til verden for å skape forandring.

Avslutningsvis vil jeg på vegne av utvalget gjerne høre fra Nordisk ministerråd hvordan ministerrådet påtenker å konkretisere og øke innsatsen under Generasjon 2030-programmet og under bæredyktighetsstrategien. Samtidig vil vi gjerne høre med ministerrådet om hvordan det tverrsektorielle arbeidet med bæredyktighetsspørsmålene påtenkes styrket.