234. Christian Juhl (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
234
Speaker role
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Date

De problemer, vi har på cyberområdet, er væsentlige at tage fat i. Der er selvfølgelig også en masse politik i det, men der er virkelig meget at gøre, for at vi har fuld kontrol over vores mulighed for at kommunikere, men også over det, som jeg pegede på tidligere, nemlig sikkerheden for den offentlige sektor, ejerskab af cyberkanalerne og de platforme, vi bruger. Alligevel vælger Nordisk Grønt Venstre at stemme imod det her forslag, fordi det er en militarisering af et område, som i dag er entydigt civilt. Det er den ene ting.

Den anden ting er, at det skal ske i meget tæt samarbejde med EU og NATO, hvilket vi finder ganske uhensigtsmæssigt, når det er Nordisk Råd, hvor der er nogle lande, der ikke er med i EU, og hvor der er nogle lande, der ikke er medlem af NATO. Derfor bør vi arbejde med det på den fælles platform, som vi kan arbejde på, og ikke tvinge lande, der ikke er medlem, til enten at have et tæt samarbejde eller til på anden måde lave et skævt samarbejde, hvor nogle har større indflydelse end andre. Derfor mener vi, at vi skal arbejde med de her ting på en nordisk platform og først og fremmest koncentrere os om de civile opgaver i den her sammenhæng. Det kan ikke nytte, at vi militariserer mere og mere af det civile samfund.