240. Mikael Staffas (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
240
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Tack herr president! Kära nordiska vänner! Förslaget om en offentlig flaggdag den 23 mars, dagen då vi uppmärksammar det nordiska samarbetet, är en viktig symbolfråga för att stärka det arbete vi gör för våra invånare i Norden. Den 23 mars 1962 undertecknades Helsingforsavtalet som lade grunden för det nordiska samarbetet. Det är snart 60 år sedan, och det är dags att uppmärksamma dagen för samtliga nordiska invånare.

Förra veckan, den 24 oktober, flaggade vi på offentliga byggnader runt om i Norden för att fira FN-dagen. Den 9 maj uppmärksammar vi EU-dagen genom att hissa flaggan på offentliga byggnader. Förra hösten, i samband med sessionen i Helsingfors, gjordes en opinionsundersökning till våra invånare i samtliga länder och självstyrande områden om hur de såg på det nordiska samarbetet och om det är en viktig del för dem. En nästan kusligt hög siffra i ett demokratiskt samhälle kom fram: över 90 procent svarade ett tydligt ja på detta. Två av tre i Norden menar vidare att de senaste årens internationella utveckling har gjort att nordiskt samarbete känns ännu viktigare i dag. En parallell kan göras med storleken på det folkliga stödet för Nordens deltagande i EU. 

Att kostnader eller mängden officiella flaggdagar helt plötsligt skulle vara ett argument för att inte uppmärksamma det arbete som görs runt om i Norden av våra medarbetare, för våra invånare är en lite tråkig inställning. Anser vi verkligen, vi som sitter i det här parlamentet, att vårt arbete inte behöver uppmärksammas runt om i Norden? Vi behöver istället lyfta kunskapen om det, om Nordiska rådet och det arbete som utförs för de nordiska invånarna. ​​​​​​

Därför föreslår vi i mittengruppen följande: Mittengruppen vill i enlighet med medlemsförslaget föreslå att Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna att andra institutioner än de nordiska parlamenten också ska kunna flagga på Nordens dag den 23 mars. Detta bör också utgå som en rekommendation, snarare än genom ett införande av en officiell flaggdag. Tack.