249. Johanna Karimäki (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
249
Speaker role
Midtergruppen
Date

Arvoisa presidentti! Kiitän lämpimästi Pohjoismaiden neuvostoa ja johtoryhmää siitä, että on tullut näin hyvä kompromissiratkaisu. Se, että kaikki voimme käyttää äidinkieltämme ja tulla ymmärretyiksi ja ymmärtää, on todella keskeistä, jotta jokaisesta maasta voi kuka tahansa parlamentaarikko osallistua tähän työhön. 

Keskustelussa nousi esille huoli siitä, tullaanko riittävä materiaali jatkossa kääntämään. On tärkeää, että seuraamme käännös- ja tulkkauspalvelujen riittävyyttä.

Täytyy kyllä sanoa, että Pohjoismaiden neuvoston kokouksissa tulkit tekevät aivan loistavaa ja huikeaa työtä. Haluan lämpimästi kiittää heitä siitä simultaanitulkkauksesta, joka on niin fantastisen hyvää, että tähän työhön on ollut helppo osallistua. 

Skandinavisk oversættelse:

Ärade president! Ett hjärtligt tack till Nordiska rådet och presidiet för att vi har fått en så bra kompromiss. Det är ytterst viktigt att vi alla kan använda vårt modersmål och förstå och bli förstådda, så att alla parlamentariker från alla länder kan delta i detta arbete. 

Det framfördes farhågor om huruvida det kommer att översättas tillräckligt mycket material. Det är viktigt att vi följer upp att det översätts och tolkas tillräckligt mycket.

Jag måste säga att tolkarna gör ett helt lysande och storartat jobb vid Nordiska rådets möten. Jag vill hjärtligt tacka dem för simultantolkningen som är så fantastiskt bra att det har varit lätt att delta i detta arbete.