352. Johan Andersson (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
352
Henkilö
Speaker role
S-gruppen
Päivämäärä

Tack så mycket, Bente, för ditt inlägg! Det låter väldigt positivt om Norge skulle gå före i den här frågan och i det det här arbetet. Det innebär att detta då skulle kunna bli ännu lättare att genomföra. Jag förstår därför inte riktigt oron från den konservativa gruppen när det gäller det förslag som betänkandet bygger på.