394. Jorodd Asphjell (Replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoro
Speech number
394
Speaker role
S-gruppen
Date

Anmerkningen er riktig. Det er en skrivefeil. Torhild Bransdal er korrekt.