Kommunikationsstrategi 2019–21

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Denna kommunikationsstrategi ersätter den tidigare strategin som har varit i kraft under perioden 2015–2018, och den skall fungera som en ledstjärna och ett ramverk för alla dem som jobbar inom Nordiska ministerrådets kommunikationsnätverk.
Julkaisunumero
US2018:440