Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Om Nordsyn

Nordsyn är ett nordiskt samarbetsprojekt kring marknadskontroll och policy för ekodesign- och energimärkningskrav. Nordsyns huvudfunktion är att främja och stärka de nordiska länderna i arbetet med ekodesign- och energimärkning. Detta sker både genom kontinuerlig kontakt samt gemensamma projekt. Nordsyn tar fram viktiga underlag som sedan framförs till EU-kommissionen för att säkerställa att ekodesign- och energimärkningskraven blir väl avvägda för de nordiska länderna – vilket är viktigt både för nordiska leverantörer, konsumenter och myndigheter. Nordsyn-gruppen har kontinuerliga skype-avstämningar, mailkontakt samt fysiska möten två gånger om året.

Nordsyn 2018-2019

År 2018 fick Nordsyn status som arbetsgrupp. Under 2018 genomfördes två värmepumpsstudier om verkningsgrad och faktisk funktion i nordiskt klimat och resultaten har framförts till EU-kommissionen. Webb-verktyget Nordcrawl har utvecklats och användarmöjligheterna förbättrats genom Nordcrawl2-projektet. Då den obligatoriska databasen EPREL införts 2019 och myndigheterna fått många frågor om denna så har Nordsyn tagit fram en allmän guide och en lampguide som hjälp till leverantörerna.

Under våren 2019 har Nordsyn sökt och fått beviljat tre nya projekt som förväntas starta hösten 2019;

  1. Värmepumpstudie om bättre information och tester i kallt klimat, rätt kapacitet samt tydligare inställningar för test – detta förväntas ge viktig input till pågående översyn och revision av kraven på värmepumpar.
  2. Vattenarmaturstudie inklusive provningar av olika kranar enligt flera testmetoder – detta förväntas ge viktig input till pågående arbete på kommissionen med att ta fram krav för kranar.
  3. Effektstudie där effekter av ekodesign- och energimärkningsförordningarna i de olika nordiska länderna ska beräknas – vilket förväntas bli viktiga underlag i respektive lands energipolitik.

Tidigare Nordsynarbete

Nordsyn startades 2011, då med fokus på gemensamma tester av kylskåp och lampor. Detta följdes 2012 av att barriärer för samarbete undersöktes och hanterades. 2013-2015 genomfördes Nordsyn som ett program med en mängd olika projekt, bland annat den uppskattade effektstudien, SME-studien och en första värmepumpsstudie. Men även ett 20-tal guider för teknisk dokumentation för olika produkter togs fram samt broschyrer som sammanfattar kraven på värmepumpar, pannor och varmvattenberedare. År 2016-2017 genomfördes projekt om fönster, professionell kyla, materialeffektivitet och värmepumpar.