27. Wille Rydman (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
27
Henkilö
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Päivämäärä

Konkurrenskraften förutsätter också att våra nordiska länder klarar sig i den internationella tävlingen. Om vi vill ha tillräckligt mycket medel för att finansiera de offentliga tjänster som vi alla uppskattar så högt förutsätter det också att våra investeringsomgivningar är sådana att det lönar sig att investera och locka internationella investeringar. Jag tror att Sverige egentligen har lyckats väldigt bra, trots allt, just genom att man har lärt sig det faktum att investeringssystemet måste vara konkurrenskraftigt och att internationella företag har förutsättningar att anpassa sig till de nordiska länderna. Finland har inte lyckats särskilt bra med det. Hur kunde Sveriges exempel hjälpa våra länder att dra vissa lärdomar när det gäller skattepolitiken?