48. Magnus Ek (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
48
Henkilö
Speaker role
Mittengruppen
Päivämäärä

Jag är helt enig med statsminister Erna Solberg i att vi inte behöver skämmas för den nordiska partimodellen för våra ungdomsrörelser. Jag är själv resultatet av ett ungdomsförbund som plockade upp en sextonåring i Valdemarsvik som ville kämpa för miljön och klimatet och lät honom komma till tals. Han står just nu i den här talarstolen.

Jag är också helt med på att vi behöver ha folk med oss. Jag är inte pessimist när det gäller den här utmaningen, tro det eller ej. Jag är tvärtom optimist. Det finns kanske inga länder i världen som har så goda förutsättningar att klara av den här omställninigen som vi i de nordiska länderna. Omställningen är dessutom positiv för oss – det handlar ju om att köra våra bilar på nordiska skogsprodukter snarare än på fossil olja. Det handlar om att bättre utnyttja den gröna ekonomin, som vi har så goda förutsättningar för i Norden. Det handlar om ett rikare, bättre men också mer hållbart samhälle. Men låt oss då komma snabbare till det samhället!