78. Veronika Honkasalo (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
78
Speaker role
Nordisk grön vänsters talsperson
Date

Ärade president! Bästa nordiska vänner! Vi i Nordisk grön vänster vill att flyktingspolitiken baserar sig på mänsliga rättigheter. Därför har vi tillsammans med alla de nordiska vänsterpartierna lagt fram ett medlemsförslag som kräver att de nordiska regeringarna ökar antalet kvotflyktingar, ger ensamkommande aylsökande barn permanent uppehållstillstånd och att regeringarna tillsammans verkar för en förnyelse av Dublinprocessen.

Fler flyktingar än någonsin behöver skydd i ett nytt land genom vidare bosättning. I år rör det sig om omkring 1,4 miljoner människor, vilket är en ökning med 17 procent sedan 2018. Orsakerna är främst krisen i Demokratiska republiken Kongo och krigen i Syrien, nu speciellt situationen i norra Syrien liksom situationen i Sydsudan. Globalt sett är 68,5 miljoner människor på flykt undan krig, konflikter och förföljelse, och 28 miljoner av dem är barn. Att öka antalet kvotflyktingar är ett humant sätt att ta emot personer på flykt, vilket även minskar bruket av människosmuggling och livsfarliga resor över gränserna till Europa. De nordiska länderna bör både se över och öka antalet mottagna kvotflyktingar samt påverka att fler länder ansluter sig till att ta emot kvotflyktingar.

Utöver en ökning av antalet kvotflyktingar och en förnyelse av Dublinförordningen behövs ökade insatser för integration på lokal nivå. Handläggningstiden i asylprocessen bör i första hand förkortas. Integrationsprocessen bör komma igång så snabbt som möjligt med satsningar på språkundervisning, tillgång till utbildning och dagvård. För att förbättra processerna runt om i Norden menar Nordisk grön vänster att Nordiska ministerrådet bör göra en utredning om hur asyl- och integrationsprocesserna kan förbättras.