97. Gunilla Carlsson (Svar på replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Speech number
97
Speaker role
Nordisk Råds vicepræsident
Date

Nej, du får lov att begära replik, men repliken ska gå till den som har sitt anförande. Den ska också handla om den fråga som tas upp i anförandet.