121. Anna Hallberg (Hovedindlæg)

Tietoja

Laji
Varsinainen puheenvuoro
Puheen numero
121
Henkilö
Speaker role
Sveriges samarbejdsminister
Päivämäärä

Tid: 9.52

 

Fru president! Det är min första session här som ansvarig för Nordenfrågor i den svenska regeringen. Jag är mycket glad över att få arbeta med dessa frågor.

När man kommer in som ny minister och får presentera en vision som säger att Norden ska bli världens mest hållbara, integrerade region känner man en oerhörd stolthet och en vilja att göra något konkret av det. Detta ska vi göra tillsammans. Jag har förstått nu i dag och det har varit tydligt att det har funnits synpunkter på processen, men vi ska göra detta tillsammans. Som vi hörde tidigare måste vi också förmedla denna fantastiska vision ut till vårt samhälle, till våra medborgare och företag.

Man kan tycka att det är en väldigt ambitiös målsättning, men den är inte omöjlig på något sätt. För de flesta andra regioner i världen hade den känts omöjlig, men inte för Norden. Detta är något som förpliktar och något som, när vi går ut med detta, våra medborgare och företag kommer att kräva av oss att vi förverkligar, att vi går från ord till handling. Så låt oss nu fortsätta att konkretisera och ta detta arbete framåt.

I detta sammanhang är mobilitets- och gränshinderarbetet är en avgörande del av arbetet för att göra Norden mer integrerat. Vi ska fortsätta att göra det enklare att förflytta sig över gränserna och bedriva sin verksamhet i alla nordiska länder. Då säkerställer vi verkligen på riktigt att samarbetet står på en solid grund och att vi är den region i världen som är mest integrerad, inte bara på pappret, utan vi ska bli det i verkligheten också.

För att samla alla mobilitetsinsatser som görs antogs i februari Nordiska ministerrådets övergripande arbetsplan för mobilitet. I handlingsplanen ingår samtliga fackministerråds bidrag till att förbättra mobiliteten. Man tillförde 7 miljoner danska kronor extra under 2019 för mobilitetsinsatser.

Det är tre målsättningar som är centrala i handlingsplanen.

Den första är att godkänna elektroniskt id över nordiska gränser. Det handlar om att enligt målsättningen i Digital North-deklarationen ska vi kunna använda e-legitimation över gränserna.

Den andra centrala målsättningen rör byggstandarder och harmonisering av dessa. Vi har till exempel påbörjat ett pilotprojekt för gemensamma överenskommelser när det gäller tillgängligheten för funktionshindrade. Ett exempel är bredden på dörrar och svängradien för rullstolar. Ett annat exempel inom området byggstandard är kartläggning och behov av gemensam nordisk standard när det gäller byggnaders klimatpåverkan.

Det tredje området handlar om yrkeskvalifikationer. En målsättning här är att vi i mycket större grad ska kunna erkänna varandras yrkeskvalifikationer. Där måste vi jobba ihop med arbetsmarknadens parter och naturligtvis med näringslivet. Ihop med arbetsmarknadens parter diskuteras nu ett pilotprojekt för branschreglerade yrkeskvalifikationer för att underlätta för så många yrkesgrupper som möjligt att ta del av den nordiska arbetsmarknaden.

De tre hindren – e-id, byggstandarder och yrkeskvalifikationer – har prioriterats av Gränshinderrådet och har i och med den nya handlingsplanen för mobilitet lyfts till en högre politisk nivå. Gränshinderrådet fortsätter sitt arbete i enlighet med sitt mandat och med målet att undanröja åtta till tolv gränshinder per år. Av redogörelsen för perioden 1 juli 2018–30 juni 2019 framgår att tretton gränshinder har avklarats.

Gränshinderdatabasen uppdaterades under 2019 och har fått en ny användarvänlig design. Det är en samlingsplats för de kända gränshinder som förekommer mellan de nordiska länderna, och den säkerställer att man alltid arbetar med ett kvalificerat faktaunderlag.

Nu får vi inte glömma att Gränshinderrådet arbetar pådrivande. Det är departement, myndigheter, arbetsmarknadens parter med flera som sitter på nycklarna för att lösa hindren.

Låt mig kort beröra de gränsregionala informationstjänsterna. De är av ovärderlig betydelse för de medborgare i Norden som vill utnyttja hela den nordiska arbetsmarknaden. Detta betyder att enskilda företag och individer har möjlighet att göra sina röster hörda i gränshinderarbetet.

Låt mig avrunda med att jag personligen ser mycket fram emot att få vara en del i den fortsatta utvecklingen av världens mest hållbara och integrerade region.