132. Stein Erik Lauvås (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
132
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Päivämäärä

Vet du hva, jeg har lyst til å si hjertelig tusen takk. Det er første gangen jeg har hørt en statsråd, en samarbeidsminister, har vært så tydelig og sagt til hele Nordisk råd: Dere får ministerråd for transport. Det syns jeg er veldig bra. Det takker jeg for. Det var på tide. Jeg er glad for det, og jeg er sikker på at med et slikt formelt organ på plass, vil det bli mye enklere å kunne få på plass de grensekryssende veiene, jernbanene og sjøfarten som vi er helt avhengig av om statsministernes visjon om mobilitet i Norden skal bli virkelighet. Så det setter jeg stor pris på. Vi ser fram til å få møte transportministerne ved første og beste anledning.