133. Gunilla Carlsson (Indlæg)

Tietoja

Speech type
Puheenvuoro
Speech number
133
Speaker role
Nordisk Råds vicepræsident
Date

Innan jag ger ordet till Pål Jonson ska jag meddela att vi sätter streck för debatten efter att Ronny Wilhelmsen från Samisk Parlamentarisk Råd har talat.