251. Aron Emilsson (Svar på replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Speech number
251
Person
Speaker role
Nordisk Friheds talsperson
Date

Herr president! Det duger gott, Wallmark. Vi har länge uttryckt att vi ska ha och redan har ett nära samarbete med Nato och andra försvarsallianser. Men vi har sagt att det finns ett stort värde i, eftersom vi delar värdegemenskap, att ha ett starkare försvarsförbund med en av våra närmaste grannar, som ju inte är medlem av Nato. Utöver det skulle vi vilja utveckla och förstärka det arbete som flera har pekat på. Det finns ju en anledning till att vi hade en första Stoltenbergrapport och nu kommer att få en andra, att det finns en utvecklingspotential inom Nordefco och andra samarbeten.

När det gäller sällskap samarbetar vi i Europaparlamentet med det statsbärande regeringspartiet i Storbritannien, Torys, som är mångåriga vänner och allierade till Hans Wallmarks eget parti. Värdegemenskap hittar man där man kan förenas i sakfrågor men också stå på stark grund. Vi vill absolut inte dela värdegemenskap med ett land som Turkiet i sin aggression mot norra Kurdistan.